Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
24.03.2017 18:56
A A A


Stelmet zawarł umowę ramową określającą zasady współpracy z jednym z dotychczasowych odbiorców - czołowym dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej w Europie - na mocy której dostarczy asortyment o wartości ok. 41,8 mln zł w 2017 r. i ok. 62,3 mln zł w 2018 r., podała spółka.

Zarząd TIM zarekomendował przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, podała spółka.

Zamet Industry przystąpił do dalszych negocjacji z Famur Famak ws. zakupu 100% udziałów Fugo Zamet przez Famak i spodziewa się, że sfinalizowanie transakcji może nastąpić w I poł. kwietnia br., podał Famur.

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 r. W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 mln euro, podał bank w komunikacie.  

Pragma Inkaso dokonała przydziału 50 000 obligacji serii F o wartości 5 mln zł, podała spółka.

Bank Pocztowy, który wypracował 2,5 mln zł zysku netto w 2016 roku zakłada poprawę wyników w tym roku. Bank chce zwiększyć portfel kredytów konsumpcyjnych o 200 mln zł, otworzyć 100 tys. nowych rachunków. W połowie roku Bank Pocztowy przedstawi trzyletnią strategię i uruchomi EnveloBank, poinformował prezes Sławomir Zawadzki. 

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują o zmianach w składzie rady nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 21 kwietnia br. na wniosek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podał bank.

S&P Global Ratings podtrzymał rating długoterminowy B+ Pfleiderer Group. Perspektywa jest pozytywna, podała agencja.

Polskie Maszyny Górnicze ? spółka zależna Famuru ? podpisała umowę na dostawę obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova w Rosji, podał Famur. Wartość kontraktu to 24,09 mln euro.

Torpol zamierza w tym roku przeznaczyć na inwestycje, głównie sprzętowe, kwotę zbliżoną do ubiegłorocznych 26 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Powiedział także, że spółka nie ma jeszcze rekomendacji co do dywidendy za 2016 r.

Macrologic wypłaci dywidendę w wysokości 3,25 zł na akcję z zysku za 2016 r., podała spółka.

Pharmena podpisała kontrakt na sprzedaż dermokosmetyków z odbiorcą z Bangladeszu, poinformowała spółka. Produkty w pierwszej kolejności będą sprzedawane w krajach Bliskiego Wschodu, a docelowo mają być dystrybuowane na 49 rynkach na świecie, podano także.

Getin Holding nie planuje na ten rok akwizycji, ale jeśli trafi się ciekawy podmiot do przejęcia w Rumunii, z pewnością rozważy jego zakup, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Według niego, wyniki holdingu z działalności kontynuowanej za 2016 rok mają charakter co najmniej powtarzalny.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Bumechu od 24 marca do końca dnia 24 kwietnia br. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.

Getin Holding zanotował poprawę sytuacji swoich spółek na wschodzie - W Rosji, Białorusi i na Ukrainie w 2016 roku, zaś w Rumunii spółka przekroczyła próg rentowności. Zmiany dokonane w grupie w ub. roku pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

CA Consulting, spółka zależna Comarchu, otrzymała wezwanie do zapłaty od Banku Pekao kwoty 100 mln zł wynikającej z nienależytego wykonywania umowy Kompleksowej Obsługi Eksploatacyjnej Systemu CIB Comarch Internet Banking, podał Comarch. Spółka uważa, że wezwanie nie znajduje uzasadnienia ani oparcia w postanowieniach umowy między stronami.

Mercor pozyskał zamówienia o wartości ok. 21,9 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka.

Akcjonariusze Idea Banku Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 marca o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Getin Holding odnotował 239,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Impexmetal chce zwiększać udział w miksie produktowym wyrobów wysokomarżowych, poinformował zarząd spółki.

Impexmetal odnotował 129,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 140,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) będzie dalej realizować strategię do 2020 r., w której priorytetem są transakcje i projekty na rynku bankowym, a także projekty w obszarze kosztowym, innowacje oraz wzrost. Priorytetem są też transakcje i projekty na rynku bankowym, zapowiedział p.o. prezesa ubezpieczyciela Marcin Chludziński. Potwierdził też realizację przedstawionej akcjonariuszom polityki dywidendowej.

(ISBnews)