PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

ISBNews
28.03.2017 12:18
A A A


Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) mają duży potencjał stania się hubem innowacyjności w regionie, wynika z raportu specjalnego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i finansowanie". 

"Jeszcze 20 lat temu Izrael, czy kilka lata temu Berlin, nie były istotnymi centrami innowacji. Poprzez aktywną politykę gospodarczą, nacisk na współpracę nauki i biznesu oraz rozwój rynku finansowania wysokiego ryzyka regiony te dokonały skokowej budowy swojego znaczenia jako światowe hub'y nowych technologii, działalności badawczo-rozwojowej i finansowania start-upów. Kraje Grupy Wyszehradzkiej muszą dokonać swego rodzaju podwójnej transformacji - jako gospodarki post-komunistyczne do gospodarki rynkowej, oraz z gospodarki obciążonej rentą zapóźnienia do gospodarki 4.0 opartej na wiedzy i nowych technologiach" - powiedział prezes PFR, jeden z autorów raportu Paweł Borys, cytowany w materiale.

Jak wynika z raportu, połączenie długoterminowej transformacji strukturalnej Europy Środkowej z aktywną polityką gospodarczą, budującą ekosystem innowacji powinno w perspektywie 15 lat pozwolić na dokonanie skoku w poziomie innowacyjności i rozwoju V4, unikając pułapki średniego dochodu i budując konkurencyjność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej jako europejskiego centrum innowacji. 

Wyzwania, przed jakimi stoją kraje V4 to struktura gospodarki (rozdrobnienie), krótki okres rozwoju przedsiębiorczości, niskie koszty pracy (niska motywacja do innowacji), niski poziom wydatków na badania i rozwój (1,4% PKB vs 2,0% w UE i 3% jako cel strategiczny UE) oraz niski rozwój rynku kapitałowego, podkreślają autorzy raportu.

Autorzy raportu rekomendują "stworzenie dla przedsiębiorstw przejrzystego systemu zachęt i ulg podatkowych, związanych z wydatkami na działalność badawczo-rozwojową, stymulowanie rozwoju pan-regionalnych branżowych klastrów z dedykowaną infrastrukturą, tworzenie wspólnych z największymi przedsiębiorstwami funduszy inwestycyjnych, skierowanych na innowacje prywatne lub państwowo-prywatne, działające na zasadach rynkowych poza koncernami" - czytamy w raporcie.

Kraje z grupy Wyszehradzka to łącznie 13. gospodarka świata, 10% obrotów handlowych w UE, 64 mln mieszkańców i 35% młodych osób do 35. roku życia posiadających wyższe wykształcenie, wysokie wskaźniki dostępu do internetu (ok 80%), czytamy również w materiale. 

(ISBnews)