ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

ISBNews
28.03.2017 13:48
A A A


Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Projekt implementacji unijnej dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi do polskiego prawa pozytywnie wpłynie na poziom kredytowania hipotecznego w Polsce, poinformował wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Jerzy Bańka. 

"Jesteśmy przekonani, że te nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na poziom akcji kredytowej. Klienci będą lepiej poinformowani, bardziej świadomi, a banki będą w mniejszym stopniu narażone w przyszłości na ewentualne zarzuty, tak jak to ma miejsce obecnie w odniesieniu do tzw. kredytów frankowych. To jest nowoczesne podejście, zgodne z trendami europejskimi i  w pełni odpowiadające unijnej dyrektywie dotyczącej kredytów hipotecznych" - powiedział Bańka podczas konferencji prasowej. 

Ustawa o kredycie hipotecznym, która jest obecnie procedowana w Sejmie wprowadzi daleko idące zmiany na polskim rynku i nowe standardy w zakresie relacji między kredytobiorcami i bankami. Jak podkreślił ZBP, dotychczasowe regulacje w tym zakresie nie uwzględniały w pełni specyfiki kredytu, który - zaciągany na wiele lat i z wysoką wartością zobowiązania - stanowi nierzadko największą inwestycję w życiu. 

"Jest to krok w dobrym kierunku. Ta ustawa reguluje ważny i trudny rynek kredytów dla klientów detalicznych - rynek kredytów hipotecznych. Ustawa m.in. zakazuje udzielania kredytu w walucie innej, niż klient uzyskuje większość dochodów" - powiedział Bańka. 

Dodał, że najważniejsze, iż kredyty tzw. walutowe, w tym indeksowane, nadal będą mogły być udzielane, ale jednak z zasygnalizowanym zastrzeżeniem. Ustawa to precyzyjnie określa. 

"Z punktu widzenia klientów banków, najważniejsze kwestie to transparentność. W ustawie zostały dokładnie określone obowiązki informacyjne, które ciążą zarówno na kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Druga rzecz to sama treść umowy kredytowej, ścisłe określenie tego, co powinno się w takiej umowie znaleźć" - podkreślił Bańka. 

Ważnym aspektem ustawy jest sfera związana z wcześniejszą spłatą kredytu oraz pobieranie opłat przez bank z tego tytułu. Bank będzie mógł pobrać prowizję tylko w przypadku, gdy wcześniejsza spłata kredytu nastąpi w okresie pierwszych 36 miesięcy od podpisania umowy. 

Wiceprezes poinformował, że obecnie trudno oszacować, jak nowa ustawa wpłynie na ceny kredytów hipotecznych. 

"Najlepszym gwarantem utrzymania niskich cen kredytów hipotecznych jest konkurencja, a ta ustawa nie psuje tego rynku" - podkreślił Bańka. 

Ustawa bardzo szczegółowo opisuje także wymogi, jakie musi spełnić bank i klient w zakresie możliwości restrukturyzacji kredytu oraz wypowiedzenia umowy. Bank będzie zobowiązany do tego, by umożliwić klientowi samodzielną sprzedaż mieszkania czy domu w minimalnym okresie 6 miesięcy. 

ZBP podkreślił, że pozytywnym aspektem jest fakt, iż ustawodawca dostrzegł, że znaczna część kredytów mieszkaniowych na polskim rynku udzielana jest za pośrednictwem doradców i pośredników kredytowych i uznał, że pierwotnie rozważane rozwiązanie w zakresie całkowitego zakazu pobierania przez pośredników prowizji od banku przyniosłoby więcej szkód niż pożytku.  

(ISBnews)