KNF wykluczyła bezterminowo akcje Westa Isic z obrotu na GPW

ISBNews
28.03.2017 15:50
A A A


Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o bezterminowym wykluczeniu akcji Westa Isic, w likwidacji sądowej, z obrotu na rynku regulowanym, podał urząd.

?Komisja, korzystając z uprawnienia przyznanego przez art. 96a ust. 2 ustawy o ofercie, wydała decyzję nakładającą na spółkę Westa Isic S.A., w likwidacji sądowej, sankcję w postaci bezterminowego wykluczenia spółki zagranicznej z obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW" ? czytamy w komunikacie.

Utrzymujący się od wielu miesięcy stan braku informacji o sytuacji gospodarczej, majątkowej, finansowej spółki oraz jej grupy kapitałowej uniemożliwia uczestnikom rynku prawdziwą, rzetelną i kompletną ocenę sytuacji spółki, zaznaczono w informacji.

?Spółka całkowicie zaprzestała publikacji swoich sprawozdań finansowych w 2015 r. i 2016 r., a ostatnim raportem okresowym, który spółka przekazała do publicznej wiadomości był raport okresowy za III kwartał 2014 r. z dnia 28 listopada 2014 r. Począwszy od dnia 5 maja 2015 r. obrót akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych jest zawieszony" ? czytamy dalej.

Skutek bezterminowego wykluczeniu akcji Westa Isic, w likwidacji sądowej, z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna z dnia 28 marca 2017 r. stanie się ostateczna, podano również.

Westa ISIC to działający na Ukrainie producent akumulatorów.

(ISBnews)