Zysk netto Briju wzrósł r/r do 22,33 mln zł w 2016 r.

ISBNews
31.03.2017 09:39
A A A


Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Briju odnotowało 22,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,39 mln zł wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 683,73 mln zł w 2016 r. wobec 567,13 mln zł rok wcześniej.

"Dobre wyniki osiągnięte w 2016 roku w segmencie surowców stanowiły źródło finansowania rozwoju sieci sprzedaży wyrobów jubilerskich. Grupa Kapitałowa w 2013 roku zdecydowała o rozpoczęciu budowy własnej sieci sprzedaży dedykowanej marce Briju. Pierwszy salon jubilerski został uruchomiony we wrześniu 2013 roku i wraz z salonami otwieranymi w latach 2014-2016, na koniec 2016 roku już 45 salonów działało w oparciu o koncepcję i wystrój dedykowany marce Briju" - napisał prezes Przemysław Piotrowski w liście do akcjonariuszy.

Przypomniał, że w połowie grudnia 2016 roku zostały opublikowane zmiany w podatku od towarów i usług, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. W ocenie zarządu, wprowadzone zmiany prawne w sposób szczególny dotknęły rynek handlu hurtowego metalami szlachetnymi i spowodowały konieczność poszukiwania dla tego segmentu nowych rozwiązań biznesowych.

"Aktualnie spółki z grupy kapitałowej są w trakcie dostosowania polityki handlowej segmentu surowców do nowego otoczenia prawnego i gospodarczego" - stwierdził prezes Briju. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4,28 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)