NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

ISBNews
31.03.2017 14:04
A A A


Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2016 r. zanotowano deficyt w wysokości 357 mln euro wobec 2 087 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 982 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 1 572 mln zł.

"O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (16,6 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,3%" - czytamy w komentarzu do danych.

Zmniejszenie się deficytu na rachunku bieżącym w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wynikało przede wszystkim z poprawy salda usług o 4,6 mld zł. Poprawiło się również saldo dochodów pierwotnych o 1,5 mld zł oraz saldo dochodów wtórnych o 0,4 mld zł. Jednocześnie zmniejszyła się nadwyżka w obrotach towarowych o 3,9 mld zł, zaznaczył bank centralny. 

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 8,9 mld zł. "Oznacza to istotną poprawę  tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2015 roku, co jest konsekwencją napływu środków z funduszy strukturalnych UE w wysokości 10,1 mld zł" - czytamy dalej. 

(ISBnews)