Grupa Azoty Puławy rezygnuje z budowy bloku gazowo-parowego, planuje węglowy

ISBNews
31.03.2017 17:55
A A A


Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Elektrownia Puławy, spółka zależna Grupy Azoty Puławy, prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia "Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe" podjęła decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu, podała Grupa Azoty Puławy. Zarząd ma jednocześnie kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny.

?Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami zarządu i rady nadzorczej Grupy Azoty Puławy nie będzie kontynuowany" ? czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki udzieliła zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy), zaznaczono również.

?Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty Puławy" ? czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)