Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
31.03.2017 19:06
A A A


Sfinks Polska przyjął "Strategię Grupy Sfinks na lata 2017-2022" w której zakłada m.in. dalszy rozwój restauracji pod marką Sfinks i dotychczasowych marek, podała spółka. Chce również zarządzać siecią restauracji nie mniejszą niż 400 lokali.  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka.

Farmacol odnotował 128,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 92,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik nie porozumiał się z Anną Marynowską w sprawie nabycia sklepu internetowego przedsiębiorcy (www.e-lady.pl) w wyniku upływu uzgodnionego pomiędzy stronami terminu zakończenia ustaleń dotyczących warunków planowanej transakcji, podała spółka.

Elemental Holding odnotował 50,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 45,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch uzgodnił przesunięcie terminu na spełnienie warunków przewidzianych w listach intencyjnych ws. przejęcia Geopolis oraz osiągnięcia porozumienia co do pozostałych warunków transakcji z 31 marca do 3 kwietnia br., podała spółka.

Elektrownia Puławy, spółka zależna Grupy Azoty Puławy, prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia "Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe" podjęła decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu, podała Grupa Azoty Puławy. Zarząd ma jednocześnie kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny.

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) dokonała zapłaty wszystkich zobowiązań w stosunku do wszystkich instytucji finansujących dotychczas ECSW, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa Opieki, w kwocie 581,4 mln zł, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). ECSW, PGNiG i Tauron kontynuują wspólne prace związane z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego warunki i struktura byłyby korzystniejsze od dotychczas obowiązujących umów.

Moody's Investors Service przyznała spółce MOL ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym Baa3, z perspektywą stabilną, podała spółka. 

Agora odnotowała 16,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games zakończył prace koncepcyjne nad drugą częścią 'Lords of the Fallen', która wkrótce wejdzie w następny etap rozwoju, poinformował prezes Marek Tymiński.

CI Games odnotował 16,24 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2016 r. wobec 7,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd i rada nadzorcza CDRL - właściciela marki Coccodrillo - zarekomendują akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok wysokości 7,265 mln zł tj. 1,20 zł na akcję, podała spółka. 

ArcelorMittal Poland, jako dostawca Torpolu, potwierdził przyjęcie do realizacji zamówienia na dostawy szyn kolejowych o wartości ok. 37,1 mln zł netto na potrzeby projektów budowlanych, podał Torpol. 

Torpol zamówił w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych (WPS) podkłady kolejowe i podrozjazdnice o wartości ok. 38,3 mln zł netto, podała spółka. 

Bank Millennium chce powrócić do wypłacania dywidendy w wysokości 35-50% zysku netto, wypracowanego w danym roku, poinformował prezes Joao Bras Jorge. 

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zarekomendował przeznaczenie kwoty 2,44 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję, a stopa dywidendy wyniesie 4,7%, podała spółka.

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku wysokości 652,65 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy za 2016 r., wynika z uchwał dzisiejszego walnego. 

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - otrzymał od swoich spółek zależnych Vivo Kids oraz Coccodrillo Concepts dywidendę z zysku za rok 2016 oraz zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 3,42 mln zł, podało CDRL. 

Orbis zawarł z indywidualnym inwestorem przyrzeczoną umowę sprzedaży hoteli Mercure Jelenia Góra i hotelu Mercure Karpacz Resort za łączną cenę 26,5 mln zł netto, podała spółka.

Oferta Torpol Norge, spółki zależnej Torpolu, warta w przeliczeniu 23,9 mln zł netto (29,9 mln zł brutto), została uznana przez BaneNOR SF (Norweskie Koleje Państwowe) za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na kolei w rejonie Narviku, podał Torpol. Projekt ten zwiększy wartość pozyskanych przez Torpol Norge zamówień na rynku kolejowym w Norwegii do łącznie ok. 51,3 mln zł netto.

Po sfinalizowanym dziś połączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z Polską Grupą Górniczą (PGG) powstała największa grupa górnicza w Europie - podmiot, który będzie silny na tym rynku, w połączeniu z koncernami energetycznymi, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Energii.

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu łącznej kwoty 31,329 mln zł na wypłatę dywidendy tj. 0,07 zł na akcję z zysku za 2016 r., wynoszącego 31,218 mln zł, oraz kwoty 111,14 tys. zł przeniesionej z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 27 kwietnia. 

Enea pracuje nad studium wykonalności bloku energetycznego połączonego z instalacją zgazowania wegla (IGCC). W maju-czerwcu chce rozpocząć dialog konkurencyjny z dostawcami technologii, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (inwestorzy) zawarli z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowę inwestycyjną, która przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) na podstawie umowy przyrzeczonej, której zawarcie planowane jest na dzień 1 kwietnia 2017 r., podały spółki. PGE GiEK oraz Energa Kogeneracja dokapitalizują PGG kwotami po 100 mln zł, natomiast Enea i PGNiG Termika - kwotami po 300 mln zł. Razem z wkładem Silesii wysokość dokapitalizowania wyniesie 1 mld zł.

Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawi rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2016 r. w kwietniu br., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

11 bit studios nadal pracuje nad rozwojem swojego dotychczas największego i sztandarowego tytułu "This War of Mine" (TWoM), poinformował członek zarządu Przemysław Marszał. Nie jest to druga część, ale rozwój dotychczasowej franszyzy.

11 bit studios nadal pracuje nad rozwojem swojego dotychczas największego i sztandarowego tytułu "This War of Mine" (TWoM), poinformował członek zarządu Przemysław Marszał. Nie jest to druga część, ale rozwój dotychczasowej franszyzy.

11 bit studios ocenia, że pierwszy projekt wydawniczy - "BeatCop" - ma potencjał przychodowy zbliżony do wcześniejszego własnego tytułu spółki "Anomaly WarZone", poinformował prezes Grzegorz Miechowski. 

11 bit studios ma w backlogu pięć projektów wydawniczych dla zewnętrznych studiów, poinformował dyrektor wydawniczy Paweł Feldman. Docelowo spółka chce wydawać średnio jeden zewnętrzny tytuł kwartalnie. 

11 bit studios zakłada, że z kolejną po "Frostpunk" własną grą pod roboczym tytułem "8" zmieści się ramach programu motywacyjnego zaplanowanego do 2019 roku, ale nie zobowiązuje się do terminów, stawiając na pierwszym miejscu jakość gry, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Miechowskiego. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 35 mln euro w drugą emisję listów zastawnych, uplasowanych przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH) 24 marca br., podał EBOR.

11 bit studios zaprezentuje więcej szczegółów dotyczących swojej nowej gry "Frostpunk" w kwietniu, poinformował Przemysław Marszał z działu dewelopmentu spółki.

Columbus Energy zakończyła emisję obligacji serii B i pozyskała z niej 4 335 tys. zł, poinformowała spółka. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podano także.

Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities.

Salonów działających pod marką Briju przekroczy 55 na koniec 2017 r. (wobec 45 salonów na koniec 2016 r.), poinformował prezes Przemysław Piotrowski. Lokalizacje do uruchomienia salonów w roku 2017 zostały już wytypowane i spółka ma podpisane umowy na lata 2017/2018 na ponad 10 nowych lokalizacji oraz trwają końcowe uzgodnienia dotyczące kolejnych umów najmu.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w w sprawie nieodpłatnego zbycia Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński", podała spółka.

Capital Park zakłada rozpoczęcie inwestycji ArtN, czyli rewitalizacji warszawskiej Fabryki Norblina, w III kwartale br., poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Capital Park przygotowuje się do stworzenia swojego funduszu typu REIT, inwestującego w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Trans Polonia odnotowała 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress odnotował 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 697,6 mln zł w 2017 r. wobec 2 742 mln zł w 2016 r., podała spółka.

Briju odnotowało 22,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zależna od Prime Minerals podpisała umowę przedwstępną nabycia 49% udziałów w indonezyjskiej spółce PT Kapur Prima Perkasa (KPP), poinformowało Prime Minerals. Celem akwizycji jest zwiększenie produkcji wapienia w kopalni na wyspie Sulawesi, podano także.

Najważniejszym projektem, nad którym obecnie pracuje 11 bit studios jest "Frostpunk", ale spółka rozpoczęła prace nad kolejnym tytułem, który trafi na rynek po tej grze, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

11 bit studios odnotowało 12,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 11,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 60,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 51,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Na wynik za ub.r. wpłynęło porządkowanie starego portfela kredytów udzielonych na farmy wiatrowe - bez uwzględniania odpisów w segmencie farm wiatrowych zysk netto banku za 2016 r. wyniósłby ponad 31 mln zł, poinformował prezes Stanisław Kluza. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi prace nad przyjęciem uchwały dostosowującej zasady wynagrodzenia członków zarządu do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a p.o. prezesa Marcin Chludziński nie zawarł jeszcze umowy odkreślającej zasady jego zatrudnienia, podało PZU.

Enea spodziewa się spadków w energetyce konwencjonalnej, odnawialnych źródłach energii (OZE) i dystrybucji w 2017 r., a perspektywy dla obrotu i wydobycia ocenia jako neutralne, podała spółka.

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 6,9% r/r do 9 038 tys. ton w 2016 r., podała spółka.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 3,2% r/r do 13,57 TWh w 2016 r., podała spółka. W samym IV kw. wytwarzanie spadło o 1,2% r/r do 3,4 TWh.

Zarząd Wirtualna Polska Holding wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2016 r. w kwocie 4 608 494,96 zł oraz kwoty 27 084 489,44 zł pochodzącej z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie, które zdecyduje o dywidendzie zwołano na 26 kwietnia.

Wiceprezes zarządu mBanku Jarosław Mastalerz oraz wiceprezes zarządu ds. finansów Christoph Heins złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem odpowiednio 31 marca i 30 czerwca br. Rada nadzorcza jednocześnie powołała Krzysztofa Dąbrowskiego na stanowisko wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki z dniem 1 kwietnia 2017 r., Andreasa Bögera na stanowisko wiceprezes zarządu ds. finansów z dniem 1 lipca 2017 r. i Franka Bocka na stanowisko wiceprezes zarządu ds. rynków finansowych z dniem 1 maja 2017 r., podał bank.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 61,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 411,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zwyczajne walne zgromadzenie mBanku postanowiło, że niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 761 505 904,92 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, natomiast uzyskany w 2016 roku zysk netto w kwocie 1 219 339 249,57 zł zostanie przeznaczony w kwocie 20 000 000 zł - na fundusz ogólnego ryzyka, a w pozostałej części (1 199 339 249,57 zł) pozostanie niepodzielony, podał bank. 

Lubelski Węgiel Bogdanka wykupiła obligacje imiennych serii LWB01C300617, wyemitowane w ramach transzy 1 programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r., o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tym samym obowiązywanie umowy programowej uległo zakończeniu, podała spółka.

Rada nadzorcza Enei wyraziła zgodę na przystąpienie spółki do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i objęcie nowych udziałów w PGG za 300 mln zł, podała spółka.

Zarząd Enei zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, podała spółka.

Enea odnotowała 128,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 1 236,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.