Zarząd Poczty Polskiej ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. premii

ISBNews
04.04.2017 12:02
A A A


Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Poczty Polskiej oraz reprezentatywne organizacje związkowe uzgodniły nowy regulamin premiowania, zgodnie z którym pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać do 950 zł brutto premii w kwartale. Pierwsze pieniądze trafią na konta pracowników w II kwartale br, podała Poczta Polska. 

Dokument podpisany przez zarząd PP oraz Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej przewiduje wpływ indywidualnych wyników pracy na wysokość tej części wynagrodzenia. 

"W przypadku doręczycieli i pracowników sortowni prawie 2/3 premii będzie stanowiła premia czasowo-jakościowa, na której wysokość wpłynie jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie, a także liczba przepracowanych dni w danym miesiącu. Do tego dojdzie premia zadaniowa wypłacana, jeśli zarówno pracownik, jak i jego jednostka organizacyjna zrealizują zaplanowane na dany okres zadania" - czytamy w komunikacie. 

Dodatkowo, gdy firma w danym kwartale osiągnie zakładany wynik na poziomie co najmniej 100%, wszystkie osoby, które otrzymały premię zadaniową dostaną dodatkową gratyfikację w postaci premii wynikowej, podano także. 

Poczta podała, że zarząd PP - podobnie jak pracownicy - widzi konieczność zmiany wynagrodzeń w spółce. Obecnie trwają prace nad możliwością wprowadzenia rozwiązań systemowych, związanych z systematycznym wzrostem wynagrodzeń w firmie.

"Premie to konieczny element wynagradzania i motywowania pracowników Poczty Polskiej. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudną sytuacją finansową" - powiedział prezes PP Przemysław Sypniewski, cytowany w komunikacie. 

Jak podała PP, średnie miesięczne wynagrodzenie listonoszy z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi oraz premią roczną wynosi obecnie 2818,07 zł. Listonosze miejscy średnio otrzymują miesięcznie 2825,77 zł brutto, natomiast wiejscy - 2807,97 zł brutto. 

(ISBnews)