Fortbet z grupy Penta skupi 467 tys. akcji Fortuny zamiast 410 tys.

ISBNews
04.04.2017 12:33
A A A


Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, w ramach wezwania kupi 467 028 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,9% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. Wcześniej Fortbet Holdings Limited wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów.  

"Wzywający oraz Erste Securities Polska informują, iż na koniec 3 dnia kalendarzowego od dnia ogłoszenia wezwania, tj. na koniec 3 kwietnia 2017 r., na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisanych było 467 028 akcji spółki w związku z czym:
- ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania, zgodnie z art. 92 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), wynosi 467 028,
- wzywający zamierza nabyć, w ramach wezwania, 467 028 akcji uprawniających do 467 028 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 0,9% kapitału zakładowego oraz 0,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
- wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 35 957 358 akcji uprawniających do 35 957 358 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 69,15% kapitału zakładowego oraz 69,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Na dzień ogłoszenia wezwania (koniec marca br.) wzywający posiadał 35 490 330 akcji, reprezentujących 68,25% kapitału i głosów. Poprzez wezwanie i dobrowolny wykup w Czechach wzywający zamierza uzyskać 52 000 000, reprezentujących 100% kapitału i głosów.

Wzywający potwierdził wcześniej, że jego intencją jest wycofanie akcji z obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)