Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 7,99 mln zł w 2016 r.

ISBNews
04.04.2017 18:01
A A A


Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 7,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,54 mln zł wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 10,16 mln zł i była o 59% wyższa od ubiegłorocznego wyniku. Oznacza to, że wynik EBIT przekroczył prognozę o 27%, a EBITDA - o 25%. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,13 mln zł w 2016 r. wobec 51,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 4,88 mln zł wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Przekroczenie opublikowanej w czerwcu 2016 r. prognozy wynikało przede wszystkim z uruchomienia w IV kwartale roku 2016 nowych projektów eventowych (m.in. 100% Polski Produkt, TOP Wizjonerzy), których zatwierdzenie nastąpiło w III kwartale, stąd nie zostały one uwzględnione w prognozie oraz wzrostu ceny egzemplarzowej tygodnika "Do Rzeczy", podała spółka w komunikacie poświęconym wynikom. 

"Dzięki decyzjom związanym z organizacją rozbudowy portfolio Grupy i zarządzaniem projektami, uruchomienie nowych aktywności odbyło się w oparciu o posiadane zasoby. Dzięki temu poziom kosztów pozostał na stałym poziomie, a wzrost przychodów przełożył się bezpośrednio na wzrost rentowności Grupy PMPG Polskie Media. Pozytywny wpływ na rentowność miała również optymalizacja kosztów sprzedaży osiągnięta dzięki wdrożeniu automatyzacji procesu obsługi zleceń oraz uproszczeniu struktury sprzedażowej" - czytamy dalej w komunikacie.

"Prognozowaliśmy w oparciu o konserwatywne założenia, zgodnie z podejściem overdeliver than overpromise. Przychody z nowych projektów zostały uwzględnione w P&L 2017 r., zakładając, że nie wpłyną one znacząco na wyniki ostatniego kwartału ub.r. W rezultacie wsparły one jednak już wyniki ostatnich miesięcy 2016 r., natomiast ich pełne efekty będą widoczne w bieżącym roku" - powiedział prezes Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział, że spółka opublikuje prognozę na rok 2017 po podaniu do publicznej wiadomości wyników I kwartału.

Lisiecki dodał, że sukcesywnie uruchamiane będą w ramach Grupy kolejne projekty. Z końcem marca ruszył serwis internetowy SuperHistoria.pl, wydawany przez spółkę Orle Pióro sp. z o.o.

Prezes skomentował również zapowiadany w ubiegłym roku buy-back. "WZA upoważniło zarząd spółki do skupu akcji celem ich odsprzedaży do funduszy. PMPG Polskie Media jest perspektywiczną spółką generującą dobre wyniki finansowe, która w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjna wskaźnikowo. Skup będzie prowadzony w transzach, wkrótce powinna ruszyć pierwsza z nich" - powiedział Lisiecki.

Dodał, że ostatnia sprzedaż akcji własnych przez PMPG była wynikiem takich właśnie rozmów, a akcje zostały odsprzedane do podmiotu zainteresowanego średnioterminową inwestycją. Odnosząc się do wzrostu wartości transakcji barterowych, prezes PMPG podkreślił, że dla spółki mediowej transakcje barterowe to przede wszystkim promocja, a nowe projekty wymagają działań promocyjnych.

W 2016 r. zarząd PMPG Polskie Media koncentrował swoje działania na odbudowie stabilnych podstaw finansowych spółki na poziomach z roku 2014 oraz przygotowaniu projektów kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju całej Grupy, zaznaczono również.

"Do takich należy m.in. transformacja cyfrowa obu głównych tytułów, rozwój powiązanych z nimi serwisów internetowych oraz inwestycja w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Efektem tego jest odnotowany  w wynikach za 2016 r. wzrost przychodów z tytułu sprzedaży wydań cyfrowych i blisko dwukrotny wzrost przychodów tylko z reklamy odsłonowej. Równolegle we wszystkich nowo uruchomionych serwisach wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają się przyczynić do dalszego wzrostu przychodów" - czytamy dalej.

Źródłem 80% przychodów Grupy pozostają dwa tygodniki, które działają na dojrzałym rynku prasy opiniotwórczej, co sprawia, że dynamika wzrostu przychodów w tym obszarze jest niewielka. Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media pozostaje tygodnik ?Wprost". W marcu 2017 r. łączna liczba odsłon serwisów Grupy przekroczyła 10 mln, a liczba użytkowników zbliżyła się do 3 mln, podano w komunikacie.

"Rozwój serwisów internetowych i zmiany w portfolio wydawniczym Grupy, jakkolwiek najbardziej widoczne i najchętniej komentowane przez rynek, to tylko część prowadzonych aktywności, których celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków rozwoju Grupy PMPG" ? wskazano w komunikacie. 

Od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania do premiery filmu Jana Kidawy-Błońskiego "Gwiazdy", którego producentem jest Film Point Group, spółka zależna PMPG Polskie Media, a PMPG występuje jako koproducent obrazu. Premiera filmu zaplanowana jest na 10 maja 2017 r., od 12 maja film będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce, zapowiedziała grupa.

"Równolegle rozwija się projekt Machina Music - niezależnej wytwórni muzycznej, która wprowadza młodych europejskich artystów na rynek amerykański. Projekt jest w fazie startupu. Obecnie artyści spod znaku MM nagrywają w Kosowie, a zarządzający prowadzą rozmowy o współpracy z jedną ze znaczących światowych wytwórni. Przełożony w czasie został oficjalny start projektu PMPG Ventures - wehikułu inwestycyjnego w modelu M4E, czyli media for equity (media za udziały). Projekt, który obejmie zarówno wszystkie niezwiązane z działalnością prasową aktywa Grupy PMPG, jak i nowe inwestycje, powinien ruszyć najpóźniej w III/IV kwartale bieżącego roku. Aktualnie trwają intensywne prace nad organizacyjną częścią projektu oraz jego strukturą w ramach Grupy PMPG Polskie Media" - podsumowano w komunikacie.  

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)