Akcjonariusze Auto Partner rozpoczęli sprzedaż do 12,47 mln akcji w ramach ABB

ISBNews
05.04.2017 17:28
A A A


Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Pięcioro akcjonariuszy Auto Partner rozpoczęło sprzedaż 12 465 944 akcji spółki, reprezentujących do 10,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów (ABB), podała spółka. 

"W imieniu Aleksandra Góreckiego, Piotra Janty, Magdaleny Zwolińskiej, Andrzeja Manowskiego, Grzegorza Pala (dalej 'sprzedający') informuję o rozpoczęciu przez sprzedających procesu przyśpieszonej księgi popytu (dalej 'ABB'), której celem jest sprzedaż do 12 465 944 akcji Auto Partner S.A., reprezentujących do 10,7% ogólnej liczby głosów spółki" - czytamy w komunikacie. 

Proces sprzedaży zostanie prowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Proces ten rozpocznie się niezwłocznie i może zostać odwołany lub zakończony przez sprzedających w dowolnym czasie. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, terminu przeprowadzenia ABB oraz zmiany ilości oferowanych akcji, podano także. 

"Jednocześnie zgodnie z informacją uzyskaną od Aleksandra Góreckiego, jego intencją jest wykorzystanie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na dokapitalizowanie spółki pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy dalej.

Bank Zachodni WBK S.A. został wybrany jako prowadzący księgę popytu w procesie ABB.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)