Zysk netto Gino Rossi wzrósł r/r do 5,87 mln zł w 2016 r.

ISBNews
07.04.2017 09:16
A A A


Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Miniony rok określić należy jako udany pomimo wymagającego otoczenia biznesowego, w jakim funkcjonujemy, szczególnie w odniesieniu do segmentu odzieży damskiej. To był najlepszy rok w naszej historii" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 12,9 mln zł wobec 11,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,75 mln zł w 2016 r. wobec 272,93 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie przychodów ze sprzedaży skorygowanych o sprzedaż materiałów zanotowaliśmy wzrost o 5% do 264,4 mln zł (całkowite przychody, bez wyłączenia komponentów wyniosły 284,7 mln zł), a EBITDA w minionym roku wyniosła 22,1 mln zł. W całym roku osiągnęliśmy 5,9 mln zł zysku netto. Warto podkreślić, że już 12% sprzedaży w ub.r. pochodziło z rynków zagranicznych. Dzięki ekspozycji zagranicznej oraz reorganizacji źródeł dostaw zapewniliśmy sobie w przypadku spółki Gino Rossi S.A.naturalny hedging ? przychody w euro pokrywają w 100% koszty zakupów w tej walucie" - napisał także prezes.

"Chciałbym się również odnieść do poziomu wyników finansowych Grupy osiągniętych w samym IV kwartale, który jest dla naszej branży najistotniejszym biznesowo okresem roku. Był on również rekordowy. Przychody skorygowane o sprzedaż materiałów wyniosły w tym czasie 84,2 mln zł, a EBITDA 12,2 mln zł, po kilkudziesięcioprocentowym wzroście r/r. Ponadto wypracowaliśmy 5,9 mln zł zysku netto i wygenerowaliśmy ponad 25 mln zł cashflow operacyjnego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 10,71 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kontynuowała działania związane z podnoszeniem marży wyjściowej, która wzrosła w 2016 r. w Gino Rossi o 4,7 pkt proc. vs 2015 i osiągnęła poziom 68,7%, natomiast w Simple wzrosła o 2,5 pkt proc. vs 2015, osiągając poziom 76,7%. Należy podkreślić, iż zrealizowany został pierwszy etap całości prac związanych z realizacją zadania podniesienia marży intake. Całość programu rozpisana jest na okres 2 lat i zakończy się w IV kwartale 2017 roku. Potencjał do wzrostu marż jest różny dla części obuwniczej i odzieżowej Grupy. Docelowo Gino Rossi planuje osiągnąć marżę wyjściową na poziomie około 70%, natomiast Simple około 79%" - czytamy w raporcie.

W 2016 roku pod marką Gino Rossi otwarto 3 sklepy. Na 31 grudnia 2016 roku sieć sklepów spółki liczyła 86 salony w kraju i za granicą (nie uwzględniono 8 sklepów z własną kasą fiskalną). Natomiast pod marką Simple zostały otwarte 2 sklepy. Na 31 grudnia 2016 roku sieć sklepów spółki liczyła 62 sklepy w kraju i za granicą (nie uwzględniono 2 sklepów z własną kasą fiskalną: 701 Panorama Wilno i ANSWEAR), podano także.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)