Wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło został odrzucony

ISBNews
07.04.2017 13:39
A A A


Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Sejm odrzucił dziś wniosek, zgłoszony przez Platformę Obywatelską, o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Za przyjęciem wniosku oddano 174 głosów, 238 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Szanse na przyjęcie wniosku wydawały się niewielkie ze względu na rozkład głosów w parlamencie.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności musi poprzeć większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231. Prawo i Sprawiedliwość ma 234 posłów w 460-osobowej Izbie. 

(ISBnews)