PZU ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Banku Pekao

ISBNews
07.04.2017 13:53
A A A


Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel. 

"Udzielenie powyższej zgody oznacza, że został spełniony jeden ze wskazanych w raporcie bieżącym warunków zawieszających transakcji nabycia znacznego pakietu akcji banku przez PZU SA działające w konsorcjum z PFR od UniCredit S.p.A" - czytamy w komunikacie. 

Pod koniec marca zgodę na nabycie pakietu akcji Banku Pekao przez PZU i PFR wyraził Urząd Antymonopolowy na Ukrainie.

PZU, PFR oraz UniCredit podpisały także niedawno aneks, upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku. 

W grudniu ub.r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających. 

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. 

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)