Bank Handlowy szacuje, że jego skons. zysk netto wyniósł ok. 60 mln zł w I kw.

ISBNews
07.04.2017 17:55
A A A


Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Bank Handlowy ocenia, że jego skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku "istotnie odbiega od wyników z poprzednich kwartałów" i szacuje, że sięgnął on ok. 60 mln zł, podał bank. 

"Zgodnie ze wstępnymi danymi, szacowany skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. wyniesie ok. 60 mln zł. Na taki poziom skonsolidowanego zysku netto największy wpływ miały: 
? jednorazowe zaksięgowanie kwoty rezerwy na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Koszt ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu;
? niższy wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji" - czytamy w komunikacie. 

Ostateczny skonsolidowany wynik finansowy netto zostanie przekazany w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2017 roku, podano także. 

W I kw. 2016 r. Bank Handlowy odnotował 104,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w wobec 217,04 mln zł zysku rok wcześniej. 

W IV kw. 2016 r. bank miał 130,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 12 mln zł w skali roku. 

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)