NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 2,1%

ISBNews
13.04.2017 11:20
A A A


Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków na przełomie marca i kwietnia br., wynosi 2,1% na 2017 r. oraz 2,2% na 2018 r. i 2,4% w 2019 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,6%, a na 2018 r. sięgała 2%.

"Najnowsze prognozy wskazują, że w najbliższych latach inflacja CPI będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP (2,5%). Zgodnie ze scenariuszem centralnym wyniesie ona 2,1% w 2017 r. i 2,2% w 2018 r., a w 2019 r. wzrośnie do 2,4%. Biorąc pod uwagę typowe scenariusze uwzględniane przez ekspertów, inflacja w dwóch pierwszych latach powinna pozostać w dolnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP i kształtować się w przedziałach, odpowiednio, 1,8-2,4% i 1,7-2,5% (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). W 2019 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,8-2,9%. W tym horyzoncie prawdopodobieństwo inflacji powyżej i poniżej celu jest wyrównane" - czytamy w raporcie. 

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 20 marca i 4 kwietnia 2017 r. Wzięło w niej udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i ośrodki analityczno-badawcze.

(ISBnews)