UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

ISBNews
18.04.2017 15:09
A A A


Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz, podał urząd.

"Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzca będzie uprawniony do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia rezerwacji częstotliwości" - czytamy w komunikacie.

Pasmo 450 MHz może być wykorzystywane do rozszerzenia pojemności sieci 2G/3G/4G w zakresie mobilnego dostępu do internetu i głosu. Prace organizacji standaryzacyjnych, w szczególności grupy 3GPP (3rd Generation Partnership Project) pracującej nad rozwojem systemów telekomunikacyjnych i ich zestandaryzowaniem, potwierdzają, że pasmo 450 MHz będzie mogło zostać wykorzystane do świadczenia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w technologii LTE pozwalającej na zwiększenie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zwiększenie efektywności wykorzystywania częstotliwości radiowych, zmniejszenie kosztów transmisji danych oraz uproszczenie architektury, podano również.

"Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że kryteriami oceny ofert w ramach procedury selekcyjnej będą: wysokość kwoty zadeklarowanej, zachowanie warunków konkurencji, wiarygodność finansowa" - czytamy dalej.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej, zaznaczono również.

"Minimalna wysokość kwoty deklarowanej za rezerwację została określona z uwzględnieniem wyceny dokonanej przez biegłego w ramach postępowania prowadzonego z wniosku Orange Polska o dokonanie rezerwacji na ponowny okres. Kwota 56,35 mln wskazana została przez biegłego jako najniższy z trzech wariantów wyceny częstotliwości z pasma 450 MHz, oparty na wycenie bezpośredniej wartości tego pasma" - czytamy dalej.

Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że podmioty należące do jednej grupy kapitałowej mogą złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie ofert przez kilka podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oznacza złożenie ofert niezgodnych z warunkami uczestnictwa, wskazano także.

Wcześniej Orange Polska zdecydował o wycofaniu się z ubiegania o przedłużenie częstotliwości 450 MHz z powodu ceny. Jak podawano wcześniej, za przedłużenie rezerwacji bloku 4,5 MHz w paśmie 450 MHz do 2031 roku UKE chciał uzyskać ok. 115,5 mln zł. Prawo do korzystania z częstotliwości wygasło operatorowi w końcu ubiegłego roku. 

(ISBnews)