Zysk netto Selvity spadł r/r do 2,72 mln zł w 2016 r.

ISBNews
19.04.2017 08:38
A A A


Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Selvita odnotowała 2,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za 2016 rok bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego wyniósł 8 545 tys. zł w porównaniu do 10 962 tys. zł zysku netto osiągniętego 2015 r. Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów ogółem, a więc przychodów ze sprzedaży i z dotacji) na poziomie 13%. W raportowanym okresie Grupa Selvita konsekwentnie prowadziła intensywne prace badawcze w ramach programów rozpoczętych w poprzednich latach, z których większość, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, zaliczana jest bezpośrednio do kosztów" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,21 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na poziomie operacyjnym, Grupa zanotowała stratę w kwocie 1 214 tys. zł, która jest wynikiem ujęcia w bieżącym roku w księgach niepieniężnych kosztów programu motywacyjnego w kwocie 5.860 tys. zł. Bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego Grupa zanotowała zysk operacyjny w kwocie 4 646 tys. zł. Koszt Programu jest kosztem memoriałowym i nie wiąże się z wydatkami gotówkowymi spółki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do końca 2016 roku Grupa rozpoznała w księgach ok. 95% całkowitych kosztów programu i planuje zakończenie ujmowania memoriałowego kosztów w pierwszym kwartale 2017 r. (583 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Pozytywny wynik operacyjny (bez uwzględnienia programu motywacyjnego) jest efektem dwóch elementów: kontynuowania rentownej działalności w zakresie innowacji i działalności usługowej oraz osiągnięcia zysku na transakcji objęcia udziałów w spółce Nodthera Ltd. w zamian za wkład niepieniężny, która miała miejsce w trzecim kwartale bieżącego roku. Zysk na transakcji objęcia udziałów wyniósł 6.055 tys. zł (prezentowany w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych), podano także.

Skonsolidowane przychody razem z działalności operacyjnej sięgnęły 66,72 mln zł w 2016 r. wobec 56,08 mln zł rok wcześniej, natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 48,13 mln zł wobec 41,03 mln zł.

"W całym 2016 roku grupa kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 66 721 tys. zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do 2015 r., kiedy to przychody te wyniosły 56 077 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w 2016 r. 48 133 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 17% w stosunku do 2015 r., w którym przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 41 029 tys. zł. Zaznaczyć przy tym należy, iż pozycja przychodów netto ze sprzedaży za 2016 r. nie zawiera zysku na nabyciu udziałów w Nodthera Ltd. w kwocie 6 055 tys. zł, który prezentowany jest w pozostałych przychodach operacyjnych" - napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 1,49 mln zł wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)