MF: Deficyt sektora 'general government' to 2,9% PKB w 2017, 2,5% PKB w 2018

ISBNews
19.04.2017 13:08
A A A


Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i 2,5% PKB w 2018 r. wobec 2,4% PKB odnotowanych w ub.r., wynika z projektu aktualizacji programu konwergencji, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Na 2019 r. prognozowany jest deficyt w tym ujęciu na poziomie 2% PKB, a na 2020 r. - 1,2% PKB.

"Deficyt strukturalny zostanie ograniczony do 1,2% PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynik nominalny oczyszczony o wpływ cyklu koniunkturalnego) - rok później. Polska określiła swój średniookresowy cel budżetowy jako deficyt strukturalny 1% PKB" - czytamy dalej.

Jednocześnie przewidywane jest obniżenie długu w relacji do PKB od 2018 r. Na koniec 2017 roku dług ma wynieść 55,3% w 2017 r. Później oczekiwany jest spadek - do 54,8% PKB w 2018 r., 54% w 2019 r. i 52,1% PKB w 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) w ujęciu nominalnym wzrósł/ spadł w 2016 r. do 44,74 mld zł z 46,2 mld zł rok wcześniej.

Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2016 roku 2,4% PKB (wobec 2,6% rok wcześniej).

(ISBnews)