MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

ISBNews
19.04.2017 16:21
A A A


Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i spadnie do 2,6% PKB w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w ub.r.), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%.

Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6% PKB w tym roku i 54,1% PKB w przyszłym roku (wobec 54,2% PKB w ub.r.). W latach 2019-2022 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 53,6% PKB, 52,9% PKB, 52,3% PKB i 51,7% PKB.

(ISBnews)