Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,3%

ISBNews
20.04.2017 13:20
A A A


Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% dzięki inwestycjom i konsumpcji (wobec szacowanych na 2016 r. 2,8%), prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podniesienie prognozy wobec oczekiwań ze stycznia br. o 0,2 pkt proc.

W kolejnych latach wzrost produktu krajowego brutto (PKB) pozostanie na stabilnym poziomie 3,2%. W styczniu ekonomiści Banku Światowego zakładali, że wzrost Polski w roku 2017 wyniesie 3,1%, zaś w latach 2018-2019 odpowiednio 3,3% i 3,4%, podano w komunikacie.

"Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ ruszyły inwestycje finansowane ze środków unijnych i rośnie konsumpcja prywatna dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz programowi Rodzina 500+" - powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pi?erúa, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wciąż dużo jest jednak niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie, która będzie miała wpływ także na wzrost Polski i jej sytuację fiskalną.

"Dlatego też Polsce potrzebne jest sprawne wdrożenie reform zapowiedzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na reformy poprawiające warunki prowadzenia biznesu oraz wspierające innowacyjność" - podkreślił Pi?erúa.

Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2017 r. wzrośnie do 2,6% PKB z 2,5% szacowanych na rok 2016. Wydatki w 2017 r. wzrosną m.in. dlatego, że świadczenia z programu Rodzina 500+ będą wypłacane przez cały rok, a nie przez trzy kwartały, jak było to w roku 2016. Obniżka wieku emerytalnego od października 2017 r. dodatkowo zwiększy wydatki budżetowe, podała także instytucja.

"Z drugiej strony w 2017 r. budżet wspierać będą większe wpływy z podatków dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, a także działaniom Ministerstwa Finansów i nowo powołanej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na rzecz poprawy ściągalności podatków, w tym ograniczenia luki w VAT. Niemniej jednak w scenariuszu bazowym w 2018 r., czyli przy braku istotnych zmian w polityce fiskalnej, deficyt fiskalny może osiągnąć unijny próg 3% PKB" - czytamy dalej.

Bank Światowy prognozuje, że deficyt fiskalny Polski wyniesie 3% PKB w 2018 r. i 3,1% PKB w 2019 r.

Według banku, inflacja CPI wyniesie 1,9% w 2017 r. i przyspieszy do 2,3% w 2018 r. oraz do 2,5% w 2019 r. (wobec 0,6% deflacji średniorocznej w ub.r.).

Z kolei deficyt na rachunku obrotów bieżących prognozowany jest na poziomie 0,7% PKB w br. (wobec -0,5% PKB w ub.r.) i dalej: 1,7% PBB w 2018 r. oraz 2,5% PKB w 2019 r.

(ISBnews)