MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II

ISBNews
20.04.2017 15:17
A A A


Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2017 r. wzrosło o 1,6% m/m i wyniosło 945 147,2 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,8%.

"Wzrost zadłużenia w lutym 2017 r. był głównie wynikiem:

? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,9 mld zł);

? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

? ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-9,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-0,9 mld zł);

? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+31,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, w tym wykupy obligacji krajowych i zagranicznych w marcu i kwietniu;

? różnic kursowych (-7,1 mld zł) ? umocnienia złotego wobec EUR (o 2,4%), USD (o 2,4%), CHF (o 1,5%) i CNY (o 1,4%) oraz osłabienia wobec JPY (o 1,5%), podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2017 r. zwiększyło się o 15,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +14,9 mld zł) oraz dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych
(+0,3 mld zł).

"W lutym 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,1 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu (-0,06 mld zł) oraz różnic kursowych (-0,02 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lutego br. 633,07 mld zł i wzrosło o 2,5% m/m (oraz o 3,9% od grudnia 2016 r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 312,07 mld zł (brak zmian w ujęciu procentowym m/m i spadek o 2,3% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w lutym, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 593,99 mld zł (wzrosło o 2,2% m/m i wzrosło o 3% od grudnia 2016 r.).

"W lutym 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 33,0%, co oznaczało spadek o 0,5 pkt proc. m/m i o 1,4 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w lutym wynikał przede wszystkim ze znacznej skali emisji długu na rynku krajowym, przy jednoczesnym braku emisji na rynkach zagranicznych. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W lutym 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,0%, tj. zmniejszył się o 0,7 pkt proc. m/m i o 1,4 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w lutym był przede wszystkim wynikiem dominacji inwestorów krajowych wśród nabywców krajowych SPW, podano także. 

(ISBnews)