Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
20.04.2017 18:57
A A A


Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji nie więcej niż 3 mln akcji serii I bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 1 147,4 mln zł  w I kwartale 2017 r., co oznacza, że były o 33,7% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,6%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Fitch Ratings przyznał Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała agencja.

Wawel odnotował 26,08 mln zł jednostkowe zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 26,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym w Grupie Lotos wpłynęły na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o ok. 65 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Work Service powołała z dniem 1 maja br. Krzysztofa Rewersa na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad polityką finansową i rachunkową Grupy oraz nadzór finansowy nad spółkami zależnymi, podał Work Service.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (BS) zdecydowali o przeznaczeniu 42,44 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego łącznie 42,45 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka.

Węgierski Sąd Najwyższy uznał, że usługi oferowane w 2011 r. przez spółkę zależną Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) - Krio Intezet Zrt. nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym Krio nie jest zobowiązana do zapłaty 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podał PBKM. Kwota zwrotu VAT wpłynie pozytywnie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy PBKM za 2017 r.

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2016 r. w kwocie 98 042 000 zł, tj. 6,58 zł na jedną akcję, podała spółka.

Marcin Halicki, Henryk Jaremka i Konrad Kowalczuk zostali powołani przez radę nadzorczą Brastera na nową trzyletnią kadencję w zarządzie, poinformowała spółka.

Grupa Azoty chce do lipca-sierpnia zakończyć analizy ws. ewentualnego wydłużenia łańcucha produktowego w ramach inwestycji PDH w Policach, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

Grupa Azoty zakłada, że badania nad modelem biznesowym i technologią instalacji zgazowania węgla potrwają w II i II kw. br., a w IV będzie on gotowy, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

BioMaxima wybuduje Centrum Badawczo Rozwojowe i nowy zakład produkcyjny w na terenie lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), poinformowała spółka. Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł. 

Tauron Polska Energia rozważy udział kapitałowy we wspólnej z Grupą Azoty inwestycji w instalację zgazowania węgla, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Tauron i Grupa Azoty podpisały list intencyjny określający ogólne zasady dotyczące rozpoczęcia współpracy nakierowanej na realizację projektu zgazowania węgla, poinformowały spółki.

Sony Interactive Entertainment potwierdziło spółce QubicGames datę wprowadzenia do sprzedaży gry "The Legend of Dark Witch" na platformę Sony PS Vita w Europie i Ameryce Północnej na 25 kwietnia 2017 r., podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) przechowywał na koniec marca 144,8 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o ponad 14% w skali roku. W I kwartale 2017 roku PBKM pozyskał 4 841 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 583 rok wcześniej, podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) podpisało wiążącą umowę przedwstępną z bankami Banca Intesa Belgrad, VUB i PBZ na finansowanie Ada Mall w Belgradzie, w wysokości 64 mln euro, podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Briju osiągnięte od stycznia do marca wyniosły 35,9 mln zł i były niższe o 78,2% od wyniku osiągniętego rok wcześniej, podała spółka.

Unidevelopment ogłosił przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Monday Development po 0,81 zł za akcję, podała spółka. Dzień wykupu zaplanowano na 25 kwietnia br.

i2 Development rekomenduje wypłatę na dywidendę kwoty 18,43 mln zł, co daje 1,9 zł na akcję, podała spółka. Spółka zwołała także na 16 maja br. walne zgromadzenie, które zdecyduje m.in. o dywidendzie.

i2 Development odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Arctic Paper powołała na kolejną kadencję zarząd z Perem Skoglundem jako prezesem, podała spółka.

Ovostar Union N.V. odnotował 22,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 30,95 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "Real Boxing Manny Pacquiao", kolejna odsłona największej marki Vivid Games, ma dziś swoją premierę, podało Vivid Games.

Gekoplast rozpoczął przegląd opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej iAlbatros Group złożyli rezygnację. Akcjonariusze spółki podejmą decyzję o wyborze nowej rady oraz zastanowią się nad przyszłością spółki podczas walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca, wynika z komunikatów spółki.

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 11,9% r/r do 4,1 mln ton w I-III kw. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonych 31 marca 2017 r.), podała spółka.

Grupa Marvipol oraz akcjonariusze Soho Development zdecydowali o zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu przez Marvipol pakietu akcji Soho Development, podał Marvipol. O odstąpieniu od transakcji zdecydował brak porozumienia w sprawie ceny i istotnych warunków transakcji.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,28 mld zł, co oznacza wypłatę w wysokości 8,68 zł na akcję, podała instytucja.  

 

(ISBnews)