Zysk netto Synektika wyniósł 0,39 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

ISBNews
21.04.2017 10:51
A A A


Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie Synektik podał, że w okresie I-IV kw. 2016 r. spółka miała 0,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,43 mln zł w porównaniu z 83,6 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowym wydarzeniem z punktu widzenia zwiększania wartości Synektik było w 2016 roku zakończenie I fazy badań klinicznych naszego innowacyjnego produktu, kardioznacznika, który może w ciągu kilku lat zrewolucjonizować w skali globalnej diagnostykę choroby wieńcowej metodą PET. Obecnie jesteśmy w II fazie badań klinicznych, a nasze plany zakładają zakończenie tej fazy badań i pozyskanie partnera na początku 2019 roku. Całość wydatków związanych z pracami klinicznymi jest pokrywana z prestiżowego programu Horyzont 2020" - napisał prezes Cezary Kozanecki w liście do akcjonariuszy. 

Zysk operacyjny wyniósł 2,13 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

"W 2016 roku koszty sprzedaży i zarządu wyniosły 11 035 780 zł i były nieznacznie (+2,58%) większe niż w roku poprzednim. Jest to niewielki wzrost zważywszy, że zawarte w nich są pozycje kosztowe związane z pozyskaniem dotacji i prowadzeniem działalności badawczej (pozycje nieaktywowane). W konsekwencji, pomimo spadku sprzedaży, Grupa Synektik S.A. osiągnęła w 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 2 128 076 zł wobec straty 569 224 zł w roku ubiegłym oraz marżę EBITDA na poziomie 4 218 476 zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 11,71%" - czytamy w raporcie. 

Synektik podał, że w 2016 roku wszystkie wskaźniki rentowności działalność operacyjnej, aktywów i kapitału własnego uległy wzrostowi. Wskaźnik rentowności EBITDA wyniósł ponad 8,53% (wzrost o ponad 4 pkt proc. w stosunku do 2015 roku), a wskaźnik rentowności operacyjnej 4,3%, wobec ujemnej wartości w roku 2015. Podstawowy wpływ na to miały wyższe poziomy realizowanych marż (wzrost marży brutto o ponad 9 pkt proc. do poziomu 21,2%) oraz niższy poziom kosztów amortyzacji (okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,43 mln zł w 2016 r. wobec 83,6 mln zł rok wcześniej.

"Najlepszymi wynikami może pochwalić się segment radiofarmaceutyków, który odnotował sprzedaż (z wyłączeniem sprzedaży wewnętrznej) na poziomie 14 999 871 zł. Jest to o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Złożyło się na to szereg czynników, począwszy od pozyskania nowych krajowych klientów, zwiększonej sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (w szczególności produktu cholina) oraz rozpoczęcia eksportu produkcji do Czech i Słowacji" - czytamy  w raporcie. 

"Najwyższą dynamikę spadku - 54,5% odnotowały przychody ze sprzedaży sprzętu diagnostycznego i rozwiązań informatycznych, których wartość w 2016 roku wyniosła 30 887 240 zł wobec 67 876 110 zł w roku 2015. Podstawową przyczyną spadku wolumenu obrotu jest bardzo powolny proces uruchamiania środków unijnych, przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ilość postępowań publicznych była nowelizacja z dnia 29 lipca br. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym samym okresie przychody Grupy z tytułu usług serwisowych i testowych wyniosły 3 546 026 zł (-1,8%)"- czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 1,34 mln zł wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Synektik jest dostawcą produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)