GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,4% PKB w 2016 r.

ISBNews
21.04.2017 14:00
A A A


Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 2,4% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB rok wcześniej, zaś w ujęciu nominalnym wyniósł 44,74 mld zł wobec 46,2 mld zł rok wcześniej. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 54,4% PKB wobec 51,1% PKB rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 44 735 mln zł, co stanowi 2,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 282 mln zł, tj. 54,4% PKB" - czytamy w komunikacie.

W połowie bieżącego miesiąca GUS podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) w ujęciu nominalnym spadł w 2016 r. do 44,74 mld zł z 46,2 mld zł rok wcześniej. Na początku kwietnia w szybkim szacunku GUS podał również, że deficyt general government wyniósł na koniec 2016 roku 2,4% PKB (wobec 2,6% rok wcześniej).

W lutym br. Komisja Europejska prognozowała, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,9% PKB w tym roku wobec 2,3% PKB deficytu w 2016 r. Natomiast na 2018 r. prognozowała pozostanie Polski w ramach unijnego limitu 3% PKB, co będzie odzwierciedlać przede wszystkim rosnące koszty obniżenia wieku emerytalnego.

Według prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" wzrośnie do 54,5% PKB w 2017 r., a następnie do 55,8% w 2018 r.

(ISBnews)