Akcjonariusze Qumaka zdecydują 19 V o emisji obligacji do kwoty 30 mln zł

ISBNews
24.04.2017 09:03
A A A


Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zdecydują o emisji obligacji do kwoty 30 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 19 maja.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 000 000,00 zł"- czytamy w projektach uchwał.

Celem zarządu jest pozyskanie do 30 mln zł, która to kwota zabezpieczy aktualne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy związane z realizacją kontraktów długoterminowych wymagających finansowania oraz umożliwi spółce dalszy rozwój i realizację strategii, podano w uzasadnieniu uchwały.

"Jednocześnie spółka podejmuje kroki celem podwyższenia kapitału do 30 mln zł poprzez emisję akcji lub/i obligacji zamiennych. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do wykupienia obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały, a tym samym poprawienia struktury kapitału. Upoważnienie dla zarządu do ustalenia wszystkich warunków emisji wedle jego uznania, z jednoczesnym obowiązkiem uzyskania aprobaty rady nadzorczej co do tych warunków, umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu emisji" - czytamy dalej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)