Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI

ISBNews
24.04.2017 13:28
A A A


Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd. 

Wniosek wpłynął 12 kwietnia br., sprawa jest w toku.

"Altus Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.) zamierza dokonać koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (BPH TFI) - przez nabycie od BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. 100% akcji w kapitale zakładowym BPH TFI" - czytamy w komunikacie. 

Sprzedaż akcji nastąpi, w zamian za ustalone wynagrodzenie, po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: uzyskania zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji oraz braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego nabycia akcji BPH TFI przez Altus AT, podano także. 

Urząd podał, że grupy kapitałowe, w skład których wchodzą uczestnicy koncentracji świadczą usługi w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)