Mabion zaliczył dodatkowo w koszty 153,2 mln zł w związku z przejściem na MSR

ISBNews
24.04.2017 17:44
A A A


Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z projektów unijnych na prace badawczo-rozwojowe w kwocie 27,4 mln zł, poinformowała spółka.

"W związku z powyższym w koszty 2016 r. zostały zaliczone prowadzone prace badawczo-rozwojowe w kwocie 44,2 mln zł, w koszty 2015 r. ? 39 mln zł oraz w koszty poprzednich okresów ? 70 mln zł, natomiast jako przychody 2015 r. zostały rozpoznane dotacje w wysokości 1,4 mln zł, a jako przychody lat ubiegłych ? dotacje w wysokości 26 mln zł" - czytamy w raporcie.

W konsekwencji zmian obniżeniu uległa wysokość kapitałów własnych spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku o 125,8 mln zł, a na dzień 31 grudnia 2015 roku - o 81,6 mln zł. W konsekwencji przedstawionych zmian zwiększeniu uległa również wysokość straty netto spółki za 2016 r. o 44,2 mln zł oraz za 2015 r. - o 37,6 mln zł., podano także.

"Wartość kapitałów własnych spółki w bilansie na 31 grudnia 2016 roku przygotowanym wg MSSF wynosi 3,7 mln zł" - podsumowano.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)