ZWZ Stalexport Autostrada Małopolska zdecydowało o 149 mln zł dywidendy

ISBNews
27.04.2017 11:44
A A A


Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wypłaceniu 149,23 mln zł dywidendy, wynika z uchwały. Stalexport Autostrada Małopolska jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 149 230 411,18 zł w następujący sposób:

a) kwotę 4 675,02 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;

b) kwotę 149 225 736,16 zł przeznaczyć na dywidendę na rzecz akcjonariusza spółki" - czytamy w uchwale.

Do dokonania wypłaty dywidendy zostaje upoważniony zarząd spółki.

"Wypłata dywidendy dla akcjonariusza, z uwzględnieniem uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w wysokości 85 mln zł nastąpi w dniu 24 maja 2017 roku w kwocie 64,22 mln zł" - czytamy dalej w uchwale.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)