EBOR objął listy zastawne PKO BH o wartości 100 mln zł

ISBNews
28.04.2017 12:05
A A A


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 100 mln w listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, poinformował EBOR.

"Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 100 mln zł (ok. 23.6 mln euro) w listy zastawne PKO Bank Hipoteczny. Jest to trzecia transza emisji listów zastawnych denominowanych w złotych przez PKO BH, odkąd weszła w życie nowa regulacja 1 stycznia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

"Jest to trzecia emisji transza benchmarkowych listów zastawnych, denominowanych w złotych przez PKO BH i sukces tego programu jest świadectwem jakości tego produktu i apetytów rynkowych. Pokazuje to duży potencjał polskiego rynku kapitałowego, a EBOR jest zainteresowany jego rozwojem. Uczestniczymy w benchmarkowej transakcji i zamierzamy angażować się bardziej" - powiedziała dyrektor Banków UE w EBOR Lucyna Stańczak-Wuczyńska, cytowana w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny uplasował 24 kwietnia br. listy zastawne o wartości 500 mln zł, o terminie zapadalności ustalonym na 18 maja 2022 roku oraz z marżą ponad WIBOR 3M w wysokości 69 pb. Deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę ponad 645 mln zł. Oznacza to, że popyt przekroczył o 29% wartość emisji.

PKO Bank Hipoteczny jest najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce, podkreślono w komunikacie. W 2016 roku przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. W I kwartale 2017 roku wyemitował listy zastawne denominowane w euro o wartości nominalnej 525 mln euro.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO BP otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)