BIEC: WRP spadł nieznacznie w kwietniu, rynek pracownika jest nadal silny

ISBNews
02.05.2017 09:14
A A A


Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - obniżył się o 0,1 pkt m/m w kwietniu 2017 r. (do 72,1 pkt), podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że rynek pracownika jest nadal silny a o pracę coraz łatwiej.

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Co prawda, w ostatnich dwóch latach w o tej samej porze roku wskaźnik zachowywał się podobnie. Nawet jeśli oznacza to nieco wolniejszy spadek bezrobocia w najbliższych miesiącach, to rynek pracownika jest nadal silny a o pracę coraz łatwiej. Istotne dla dalszego utrzymania niskiej stopy bezrobocia będzie utrzymanie wysokiej podaży ofert pracy przy jednocześnie rosnącej liczbie wyrejestrowań ze spisów bezrobotnych w efekcie podjęcia zatrudnienia" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 8,1%; a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 7,6%. Jej spadek w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,3 punktu procentowego, podało BIEC.

Obecnie dwie składowe wskaźnika działają w kierunku wzrostu stopy bezrobocia, trzy są neutralne i trzy oddziaływają w kierunku jego spadku. W dłuższym okresie, w ciągu ostatniego roku na poprawę sytuacji na rynku pracy najistotniejszy wpływ miała utrzymująca się od ponad roku rosnąca liczba ofert pracy oraz spadająca systematycznie liczba osób, które rejestrowały się jako bezrobotne.

Biuro podało, że w marcu br. nieznacznie wzrosła liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z zasobu osób bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie wzrosła liczba tych, którzy zarejestrowali się jako osoby bezrobotne. W obu przypadkach przepływy były mniejsze niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

"W marcu 2017, w ujęciu miesięcznym, dość istotnie zmalała liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. Do PUP-ów zgłoszono o blisko 20 tys. mniej ofert zatrudnienia (spadek na poziomie 13%). Jednocześnie napływ nowych ofert pracy pozostaje na znacznie wyższym poziomie niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego ? o ponad 20%" - czytamy dalej.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy w marcu ponownie zmalała, w nieco większym stopniu niż przed miesiącem - o około 4%.

(ISBnews)