Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

ISBNews
02.05.2017 14:46
A A A


Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, dla ratingu na tym poziomie, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie bezpośrednie Torunia oraz jego spółek miejskich, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 100 mln zł (2016r.: 102 mln zł), tj. 1,2 razy wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty i odsetki). Relacja długu do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) ustabilizuje się na poziomie około 12 lat (2016r.: 11 lat), tj. znacznie poniżej ostatecznego terminu zapadalności długu wynoszącego 25 lat, podano także.

"W latach 2017-2019 wydatki majątkowe będą wynosić 220-250 mln zł rocznie (18%-20% wydatków ogółem) i w co najmniej połowie będą finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych). Reszta finansowania będzie pochodziła z nadwyżek bieżących Miasta oraz nowego zadłużenia. W 2016r. wydatki majątkowe wyniosły 139 mln zł czyli 13% wydatków ogółem, tj. poniżej średniej z lat 2011-2015 wynoszącej 30%, ponieważ najbardziej kosztowne inwestycje zostały już zakończone, a intensyfikacja wydatków majątkowych na skutek nowych inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych jest spodziewana w latach 2018-2019" - czytamy także.

Zdaniem Fitch w latach 2017-2019 zadłużenie bezpośrednie miasta będzie rosło o około 3% rocznie, ale agencja spodziewa się, że pomimo wzrostu ustabilizuje się poniżej 100% dochodów bieżących. Na koniec 2016r. dług Torunia wyniósł 890 mln zł, tj. na poziomie z 2015r.
i stanowił 94% dochodów bieżących (2015r.: 105%), podsumowano.

(ISBnews)