KNF stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec przejęcia Pekao przez PZU i PFR

ISBNews
04.05.2017 13:51
A A A


Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) akcji Banku Pekao w liczbie powodującej przekroczenie 20% i nie więcej niż jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku, podał urząd.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Skarb Państwa, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, działającego w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, akcji Banku Polska Kasa Opieki w liczbie powodującej przekroczenie 20 proc. (jednak nie więcej niż jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku"  - czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia UOKiK udzielił PZU bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit. 

Pod koniec marca zgodę na nabycie pakietu akcji Banku Pekao przez PZU i PFR wyraził Urząd Antymonopolowy na Ukrainie.

PZU, PFR oraz UniCredit podpisały także aneks, upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku. 

W grudniu ub.r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających. 

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. 

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)