Akcjonariusze Ferrum zdecydują 31 V o emisji do 24,54 mln akcji serii F

ISBNews
04.05.2017 16:44
A A A


     Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferrum zdecydują o emisji od 12,27 mln do 24,54 mln akcji serii F z prawem poboru  , wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 31 maja.

"Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Ferrum [...] w drodze emisji od 12 271 626 sztuk do 24 543 252 sztuk akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Ferrum, ustalenia dnia 31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany statutu" - czytamy w porządku obrad.

Dniem, według którego mają zostać określeni akcjonariusze, którym będzie przysługiwać prawo poboru akcji serii F jest 31 października 2017 r., podano w projekcie uchwały. 

Projekt ww. uchwały stanowi element porozumień z instytucjami finansującymi. Podwyższenie kapitału zakładowego ma być źródłem zasilenia finansowego spółki zapewniającego zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia, podano w uzasadnieniu.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)