Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

ISBNews
09.05.2017 11:09
A A A


Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur zakłada, że w ciągu 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy kapitałowej Famuru i Kopeksu będzie pochodziła z eksportu, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"Obecnie większa część przychodów pochodzi z działalności w kraju, a mniejsza z eksportu. W ciągu 5 lat chcielibyśmy, żeby te proporcje się zrównały, a w perspektywie 7-10 lat zakładamy, że większość przychodów zintegrowanej grupy to będą przychody zagraniczne" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

W 2016 r. przychody osiągnięte z kontraktów realizowanych za granicą stanowiły około 30% łącznych skonsolidowanych przychodów Famuru.

Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r.

Pod koniec kwietnia prezes Famuru informował ISBnews, że w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony model integracji Famuru i Kopeksu, a zakończenie procesu integracji planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)