Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 138 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
11.05.2017 08:13
A A A


Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 138 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 161,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 155,55 mln zł wobec 180,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 003,06 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 951,05 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale roku obrotowego 2017 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano:

- przychody ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych - niższe o 78,8 mln zł (tj. o 13%), głównie z tytułu niższego wolumenu sprzedaży mocznika nawozowego (Pulrea) oraz niższych cen sprzedaży saletry amonowej (Pulan) i RSM;

- przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych - wyższe o 112,9 mln zł (tj. o 45%), głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży kaprolaktamu oraz wyższych wolumenów sprzedaży melaminy i mocznika;

- przychody ze sprzedaży w grupie 'pozostała sprzedaż' - wyższe o 17,9 mln zł (tj. o 18,8%), z tytułu wyższego wolumenu sprzedaży amoniaku ciekłego" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 133,25 mln zł wobec 161,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie około 40,2 mln zł, w tym: jednostka dominująca około 38,7 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły głównie rozwoju biznesu, w tym m.in.: budowy nowych (rozbudowa/przebudowa istniejących) instalacji, poprawy efektywności" - podano także. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)