KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

ISBNews
11.05.2017 10:34
A A A


Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. do 3,5% wobec szacunków z lutego br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,1 pkt wobec oczekiwań z lutego - do 3,2%.

"Oczekiwane jest odbicie tempa wzrostu PKB do 3,5% w 2017 r., by następnie spowolnić nieco do 3,2% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., dzięki silnemu wzrostowi płac oraz opóźnionym skutkom wyższych transferów społecznych, zaś w 2018 r. jej wzrost będzie umiarkowany" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji.

KE oczekuje odmiennych tendencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce.

"Oczekiwane jest szybkie odbicie inwestycji publicznych po ich spowolnieniu w 2016 r.; pozostaną one silne w 2018 r., gdy środki unijne będą wykorzystywane, a samorządy będą przygotowywać się do wyborów planowanych na 2018 r. Inwestycje prywatne odbiją jedynie stopniowo, przy czym wyższe tempo wzrostu nastąpi w 2018 r. Solidny popyt krajowy i eksport, jak również wysokie wskaźniki wykorzystania mocy wytwórczych, mocne zyski przedsiębiorstw i niskie stopy procentowe - to czynniki, które powinny wspierać inwestycje. Z kolei podwyższona niepewność może zniechęcać do podejmowania decyzji inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Według Komisji, eksport będzie nadal szybko się zwiększał w 2017 i 2018 r., dzięki wyższemu popytowi z zagranicy.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2016 2017 2018
 wzrost PKB (zmiana w %) 2,7 3,5 3,2
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,8 3,9 3,1
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 2,8 2,8 2,8
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) -7,9 4,9 6,1
 eksport (zmiana w %) 9 7,7 6,6
 import (zmiana w %) 8,9 8,5 7,4
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 1,2 3,6 3,4
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 1,2 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,3 -0,1 -0,2
 zatrudnienie (zmiana w %) 0,6 0,4 0
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 6,2 5,2 4,4
 inflacja HICP (%) -0,2 1,8 2,1
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0,2 -0,6 -1,2
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -2,4 -2,9 -2,9
 dług publiczny jako % PKB 54,4 54,6 55,4


(ISBnews)