Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

ISBNews
11.05.2017 11:59
A A A


Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską (KE) prognoza deficytu sektora rządowego i samorządowego (general govenment) Polski jest zbieżna z rządowym Programem konwergencji, jeśli chodzi o 2017 r., natomiast w 2018 r. deficyt ten może okazać się niższy, niż oczekuje Komisja, uważa wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

"Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji. Komisja Europejska zaznaczyła, że deficyt może ukształtować się na niższym poziomie w efekcie wdrażania działań ukierunkowanych na poprawę ściągalności podatków. Wysoki priorytet MF dla tych działań sprawia, że również deficyt w 2018 powinien być niższy niż prognozowany przez Komisję Europejską" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Komisja Europejska (KE) podała dziś w wiosennych prognozach, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Z kolei w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji polski rząd przyjął, że wskaźnik ten wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i 2,5% PKB w 2018 r.

"W przypadku prognozy fiskalnej na 2018 r. Komisja Europejska nie uwzględniła jednak, zgodnie ze swoimi zasadami, skutków działania reguły wydatkowej ani podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy" - podkreślił resort finansów w komunikacie.

"Kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry makroekonomiczne zawarte w projekcji Komisji Europejskiej nie odbiegają istotnie od prognoz MF. Prognoza Komisji dotycząca najważniejszych wskaźników determinujących wpływy podatkowe, m.in. konsumpcji prywatnej, funduszu wynagrodzeń oraz inflacji, jest (zwłaszcza w 2017 r.) zbliżona do prognoz przyjętych w Programie konwergencji" - czytamy dalej.

Komisja Europejska podwyższyła dziś prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. do 3,5% wobec szacunków z lutego br. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,1 pkt wobec oczekiwań z lutego - do 3,2%.

"Prognozy wzrostu PKB na lata 2017-2018 są zbliżone do prognoz MFW i NBP, oraz - w przypadku  2018 r. - niższe od prognoz ekonomistów ankietowanych przez Reuters oraz prognoz MF zawartych w Programie konwergencji. Według ostatnich projekcji MFW (raport World Economic Outlook, kwiecień 2017), tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszy w analizowanym horyzoncie do odpowiednio 3,4% i 3,2%, a według prognoz NBP (Raport o inflacji, marzec 2017) - do 3,7% i 3,3%. Z kolei z prognoz publikowanych przez Reuters (mediana, kwiecień 2017 r.) wynika, że wzrost PKB w latach 2017-18 wyniesie odpowiednio 3,5-3,6%" - napisano także w komunikacie.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd prognozuje, że wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2017 r., 3,8% w 2018 r. oraz po 3,9% w latach 2019-2020.

(ISBnews)