Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,9% m/m do 275,7 mld zł w kwietniu

ISBNews
11.05.2017 14:09
A A A


Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wzrosła o 0,9% w skali miesiąca do 275,7 mld zł w kwietniu. Wartość środków ulokowanych w funduszach detalicznych przekroczyła 140 mld zł, przebijając dotychczasowy rekord z 2007 roku, podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. 

"Do wzrostu aktywów przyłożyły się zarówno pozytywne wyniki zarządzania, jak i dodatni bilans sprzedaży. W kwietniu rosły ceny akcji na większości parkietów na świecie, z polską Giełdą Papierów Wartościowych na czele. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w przeciągu miesiąca o +1,4%, a indeks WIG o +6,5%. Ponad trzy czwarte funduszy inwestycyjnych wypracowało dodatnią stopę zwrotu" - czytamy w raporcie. 

 Łącznie wynik z zarządzania powiększył aktywa o blisko 1,9 mld zł. Z kolei saldo wpłat i wypłat do funduszy, według szacunków Analiz Online, wyniosło ok. 0,6 mld zł. 

"Wynik ten byłby wyższy gdyby nie znaczny odpływ kapitału z kilku funduszy aktywów niepublicznych oraz jednego funduszu absolutnej stopy zwrotu stworzonego na potrzeby dużej grupy kapitałowej. Odpływy te były na tyle spore, że oba wspomniane segmenty rynku odnotowały spadek wartości zarządzanych środków" - czytamy dalej. 

Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały fundusze akcyjne, które skorzystały z dobrej koniunktury panującej na rynkach kapitałowych. Ich aktywa powiększyły się o 1,5 mld zł, czyli o 4,8%. W większym stopniu wzrost dotyczył funduszy akcji zagranicznych, które głównie dzięki wysokim napływom nowych środków powiększyły się o 5,8% do 9 mld zł. 

"Aktywa funduszy akcji polskich również wzrosły, jednak zawdzięczają to atrakcyjnym wynikom, a nie wpłatom klientów" - podano w raporcie. 

Wysoką dynamikę aktywów odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne, które na koniec kwietnia zarządzały 6,1 mld zł. To najwyższy poziom w historii. W pozostałych segmentach rynku dynamika aktywów była zbliżona do 1%. 

"Nieustającym zainteresowaniem klientów cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne. Dzięki kolejnej porcji nowego kapitału ich aktywa przekroczyły barierę 33 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii" - czytamy także. 

Wartość środków zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła symbolicznie - o 0,2 mld zł (0,4%). Jednocześnie została utrzymana tendencja z poprzednich miesięcy: rosły aktywa funduszy obligacji korporacyjnych i inwestujących za granicą, jednocześnie zmniejszyła się wartość aktywów funduszy obligacji skarbowych oraz tzw. uniwersalnych.

W sumie od początku roku wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wzrosła o ponad 16 mld zł, podsumowano w raporcie. 

(ISBnews)