Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
11.05.2017 18:11
A A A


11bit studios odnotowało 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd  Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendy rekomendując zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018, poinformowała spółka.

Kino Polska TV odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zależna Kruka tj. InvestCapital Malta Ltd., została wybrana jako nabywca portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim o wartości nominalnej ok. 282 mln euro (1,19 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 11 maja 2017 roku), poinformowała spółka.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem EDF) podpisały umowę opcji put (ang. Put Option Agreement, POA) dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce, podało PGE. W efekcie PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce.

Akcjonariusze Apatora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 34,76 mln zł, tj. 1,05 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Unified Factory podpisał umowę z firmą Swifta Systems and Services International Ltd. w sprawie pośrednictwa w sprzedaży rozwiązań platformy Customer Service Automation, należących do Unified Factory, na kontynencie afrykańskim, podała spółka.

Akcjonariusze Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Cyfrowy Polsat dąży do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego, poinformowała członek zarządu ds. finansowych grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

Atal wprowadził do sprzedaży 313 mieszkań w II etapie osiedla Pomorska Park, poinformowała spółka. Budynki z tym etapie mają być oddawane do użytku w I i III kw. 2019 r.

Grupa Cyfrowego Polsatu podtrzymuje oczekiwanie niskiego jednocyfrowego wzrost rynku reklamy TV w tym roku, poinformował członek zarządu Maciej Stec.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zadowolone z wyników szczelinowania tight gasu w Pakistanie i liczy na docelowe przychody ze złoża w wysokości do 100 mln USD rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Łączny backlog Qumaka wynosi 277 mln zł, w tym 219 mln zł na 2017 r. i 58 mln zł na 2018 r., poinformowali przedstawiciele spółki.

Ergis zarekomendował wypłatę akcjonariuszom dywidendy w łącznej wysokości nie wyższej niż 7 887 197,8 zł z zysku uzyskanego w 2016 r., tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w ciągu miesiąca-dwóch uzgodnić koncepcję geologiczną dla złoża Soumar w Iranie i zakłada możliwość podpisania umowy z National Iranian Oil Company (NIOC) do końca roku, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest nadal zainteresowane akwizycjami na norweskim szelfie kontynentalnym. Jeśli pojawi się dobra oferta, do akwizycji może dojść jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się ogłoszenia rozstrzygnięcia trybunału arbitrażowego w Sztokholmie ws. sporu z Gazpromem w listopadzie tego roku, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Grupa Cyfrowego Polsatu będzie zadowolona z utrzymania w tym roku wyniku EBITDA z ubiegłego roku oczyszczonego z wpływu Euro 2016, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.  

Tauron Polska Energia dostrzega potencjalne zagrożenie niespełnienia wymogów dotyczących wskaźników niezawodności SAIDI/SAIFI w kolejnych latach, co może mieć negatywny wpływ na wyniki, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty zaczną dynamicznie rosnąć od 2018 r. w związku z nowymi inwestycjami jak i wejściem tych już realizowanych w kluczowe fazy, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. Grupa Azoty planuje że CAPEX w 2017 r. wyniesie 1,3 mld zł - podobnie jak nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2016 r.

CEZ podniósł prognozę dla skorygowanego zysku netto na bieżący rok do 17 mld CZK z 12 mld CZK wcześniej. Jednocześnie podtrzymał oczekiwania co do wyniku EBITDA na poziomie 52 mld CZK, podała spółka w prezentacji.

Krka odnotowała 42,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 40,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ odnotował 8 569 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9 876 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster sprzedał jednej z gmin województwa warmińsko-mazurskiego - Kurzętnik 100 swoich urządzeń wraz z abonamentem. Umowa ma stanowić początek współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, podała spółka.

JHM Development odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 14,99 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. 

UniCredit odnotował 907 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 406 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 73,72 mln zł, co daje 1,6 zł na jedną akcję, wynika w projektów uchwał.

Astarta Holding odnotował 30,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,79 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca Med, spółka zależna Neuki, nabyła 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Krzysztof" w Wałbrzychu, podała Neuca.

Akcjonariusze Robyga zadecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz o prywatnej emisji akcji do 10% kapitału spółki podczas nadzwyczajnego walnego, zaplanowanego na 6 czerwca. Środki z emisji, która miałaby nastąpić do końca 2017 roku mają zostać przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu, podała spółka.

Ambicją Grupy Azoty pozostaje wypłata dywidendy na poziomie zbliżonym do górnego progu stopy wypłaty dywidendy, określonego na poziomie 60%, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG na głównym rynku, podała giełda. 

Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group przekroczą w tym roku 60 mln euro i zostaną przeznaczone m.in. na zakłady w Neumarkt i Leutkirch, a także na projekt "One Collection", poinformował prezes Michael Wolff.

Pfleiderer Group odnotowało 10,36 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay przystąpił do spółki Live Motion Games i objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Live Motion Games w zamian za wkład pieniężny w wysokości 399,6 tys. zł, podała spółka.

Trans Polonia szacuje, że w I kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży wysokości 48,74 mln zł oraz EBITDA na poziomie 4,69 mln zł, podała spółka. 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 19,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wartość przyjętych zakładów przez Fortuna Entertainment Group wzrosła o 20,1% r/r do 302,2 mln euro w I kw. 2017 r. podała spółka. Jednocześnie Fortuna planuje całoroczną wartość przyjętych zakładów na 1 300 mln euro.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 11,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jednostkowa strata netto Mabionu wyniosła 16 mln zł w I kw. 2017 r., zaś kapitały własne osiągnęły poziom ujemny w wysokości -12 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd zapowiedział, że podczas czerwcowego walnego zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 47,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 67,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Radpol odnotował 2,25 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 39,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Azoty przyjęła aktualizację strategii na lata 2013-2020, która w obszarze strategii finansowej zakłada 8% marży EBIT, 14% marży EBITDA, do 60% stopy wypłaty dywidendy, 10% marży ROCE i 10% marży ROE, wynika z prezentacji.

Grupa Azoty odnotowała 225,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 272,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 13,5% w skali roku do 4,89 TWh w I kw. 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 19,5% r/r do 0,33 TWh.

Cyfrowy Polsat odnotował 279,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 175,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.