IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

ISBNews
15.05.2017 14:28
A A A


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 583,1 mln zł. Jeszcze ani razu w tym roku rynek funduszy nie zanotował odpływu gotówki. podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od początku roku saldo wpłat i umorzeń było dodatnie i sięgnęło  3 862,2 mln zł. 

Wartość napływów wyniosła  7 427,9 mld zł, zaś wartość umorzeń sięgnęła  6 844,7 mld zł w kwietniu. 

"Od początku 2017 roku obserwujemy pozytywną stabilizację rynku. TFI sukcesywnie pozyskują kolejne środki, które trafiają do różnych grup funduszy, często wykorzystujących mieszane instrumenty finansowe. Tym samym portfele Polaków stają się coraz lepiej zdywersyfikowane" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Klienci TFI najchętniej wpłacali pieniądze w kwietniu do funduszy absolutnej stopy zwrotu (+0,24 mld zł). Było to jednak mniej niż w marcu (+0,42 mln zł). Zaraz za funduszami absolutnej stopy zwrotu znalazły się rozwiązania gotówkowe i pieniężne (+ 0,24 mld zł), a z kolei za nimi ? fundusze mieszane, z saldem wpłat i umorzeń na poziomie +0,23 mld z, podała Izba. 

"Najmniej popularne fundusze akcji, straciły niewiele, bo -74 mln zł. Także w skali całego roku suma nabyć i umorzeń tej grupy utrzymała się na dodatnim poziomie (+0,1 mld zł). W kwietniu z rynku funduszy niededykowanych odpłynęło -0,58 mld zł, najwięcej w tym roku. W ciągu minionych czterech miesięcy wartość umorzeń netto wyniosła -1,1 mld zł, co czyni tę grupę najsłabszą. Z drugiej strony, należy pamiętać, z jaką dynamiką fundusze te pozyskiwały nowe środki w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę niektóre zmiany prawne, swoista 'korekta' wydaje się być uzasadniona" - czytamy w komunikacie. 

Według Izby, warto zwrócić uwagę na fundusze stabilnego wzrostu, które od początku roku notują dodatnie saldo wpłat i wypłat. Rekordowy napływ do tych funduszy nastąpił właśnie w kwietniu (+0,12 mld zł), co stanowiło równocześnie połowę napływu do wszystkich funduszy mieszanych. Fakt ten, w połączeniu z wynikiem funduszy absolutnej stopy zwrotu, świadczy o tym, że inwestorzy są skłonni dywersyfikować swoje inwestycje, nie omijając przy tym żadnej z kategorii funduszy, podano także.

"Warto również zwrócić uwagę na rynek obligacji, szczególnie tych korporacyjnych. Fundusze oparte na tych instrumentach pozyskały +0,4 mld zł, notując właściwie podobne wyniki w każdym miesiącu tego roku. Pokazuje to, jak duży potencjał leży wciąż na tym rynku, szczególnie biorąc pod uwagę wciąż niskie stopy procentowe" - czytamy dalej. 

Izba wskazała, że kwietniowe saldo nabyć i umorzeń wszystkich funduszy zostało obniżone w dużej mierze przez fundusze dedykowane, których saldo było ujemne i wyniosło niecałe -0,6 mld zł (główną determinantą były tu umorzenia funduszy akcji). Same fundusze niededykowane pozyskały +1,1 mld zł, co dodaje jeszcze więcej optymizmu w bieżącą sytuację na polskim rynku TFI.

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego w lutym pozyskały +66 mln zł nowych środków, co w porównaniu do innych grup znaczy niewiele. 

"Uwagę zwraca fakt, że nieczęsto w ostatnim czasie bywało, aby fundusze dedykowane uzyskały ujemny wynik, podczas gdy pozostała część rynku poszła wyraźnie w górę. A tak właśnie stało się w lutym, bo wypłacono z nich prawie -0,2 mld zł" - czytamy także. 

Reasumując, luty przyniósł nam kolejne dobre oznaki nadchodzącej na rynek TFI wiosny. Z pewnością pomaga w tym panująca dobra koniunktura nie tylko na GPW, ale chociażby w USA i na europejskich parkietach. Rośnie apetyt na ryzyko, a inwestorzy coraz śmielej spoglądają na rynki akcyjne. I tradycyjnie już, robią to z pewnym opóźnieniem w stosunku do samych indeksów giełdowych, podsumowała Izba. 

Raport powstał na bazie 572 funduszy, które zaraportowały do IZFiA. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej - od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. 

(ISBnews)