MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 12,4 mld zł po I kw. 2017 r.

ISBNews
15.05.2017 14:45
A A A


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za I kwartał 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 12 402 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 15 727 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań.

"Za I kwartał 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 62 176 mln zł (tj. 27,3% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 15,8%" - czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 29 172 mln zł, tj. na poziomie 26,5% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 5,3%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 49 773 mln zł, co stanowiło 20,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 19,2%.

Według danych za I kwartał 2017 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 12 852 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano także.

"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 126 mln zł, stanowiło 29,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,1% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po I kwartale 2017 r. było niższe o 1,3%" - czytamy dalej.

(ISBnews)