Vistula celuje w zysk netto zbliżony do rynkowego konsensusu: 33 mln zł w br.

ISBNews
16.05.2017 09:44
A A A


Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Vistula Group będzie dążyć do uzyskania skonsolidowanego zysku netto w tym roku na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego, który wynosi co najmniej 33 mln zł, podała spółka. Vistula Group chce też sprostać oczekiwaniom pod względem zysku EBITDA - konsensus rynkowy w tym wypadku wynosi co najmniej 60 mln zł.

"W nawiązaniu do informacji przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie rocznym za rok 2016, podtrzymujemy, iż w 2017 roku grupa kapitałowa Vistula Group S.A. będzie dążyć do uzyskania istotnego wzrostu skonsolidowanego zysku netto oraz generowanej EBITDA w wysokości zbliżonej do bieżącego konsensusu rynkowego, który przekracza cele wyznaczone przez aktualny program motywacyjny, zakładający osiągnięcie w 2017 roku skonsolidowanego zysku netto w kwocie co najmniej 33 mln zł oraz przynajmniej 60 mln zł skonsolidowanej EBITDA" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Dzięki stałemu doskonaleniu oferty produktowej naszych marek w zakresie wzornictwa, jakości oraz różnorodności asortymentowej, a także dzięki dalszemu wzrostowi efektywności przychodów z m2, oczekujemy utrzymania w grupie kapitałowej dwucyfrowej dynamiki przychodów ze sprzedaży, powyżej tempa przyrostu sieci detalicznej. Dążąc do zapewnienia wysokiego poziomu oferty naszych marek oraz jakości obsługi klienta, będziemy równocześnie starać się utrzymywać dyscyplinę w obszarze kosztów operacyjnych, aby w roku bieżącym obronić poziom marży brutto na sprzedaży tak, by nie spadła o więcej niż 1-1,5 pkt proc. w stosunku do roku 2016" - czytamy dalej.

Vistula Group podała też, że zamierza osiągnąć w bieżącym roku poziom łącznie 416 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego.

"W ramach planów inwestycyjnych na rok 2017 planowane jest uruchomienie 50 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni około 2 900 m2 netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży spółki o ok. 9%" - napisano w raporcie.

Na koniec I kwartału 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 30,5 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 11% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 7%.

"W okresie I kwartału 2017 r. w ramach grupy kapitałowej w segmencie odzieżowym otwarto 5 salonów franczyzowych o łącznej powierzchni 370 m2. W segmencie jubilerskim w okresie I kwartału W 2017 r. otwarto 2 salony własne o łącznej powierzchni 114 m2. Jednocześnie, w ramach optymalizacji powierzchni marki, dwa salony zostały zamknięte. W okresie drugiego kwartału 2017 w segmencie odzieżowym planowane jest uruchomienie 4 salonów własnych i 6 salonów franczyzowych o łącznej powierzchni 863 m2. W ramach segmentu jubilerskiego w drugim kwartale 2017 r. planowane jest uruchomienie 2 salonów własnych o łącznej powierzchni 112 m2" - czytamy też w materiale.

Grupa zapowiedziała, że począwszy od drugiego półrocza br. planuje rozpoczęcie realizacji projektu franczyzowego w segmencie jubilerskim, który będzie funkcjonował na podobnych zasadach, jak w markach odzieżowych.

"Plany na rok bieżący zakładają otwarcie do końca 2017 roku pięciu salonów franczyzowych marki W.Kruk. Łączne nakłady finansowe w roku 2017 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej grupy kapitałowej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach wyniosą około 15 mln zł" - wskazano w raporcie.

Vistula Group podkreśliła też, że "nadrzędnym i niezmiennym" celem strategii grupy jest dalszy organiczny rozwój oraz optymalizacja efektywności posiadanego portfolio marek.

"Priorytetem zarządu Vistula Group S.A. przy ocenie ewentualnych projektów inwestycyjnych obejmujących rozpoznawalne marki o uznanej pozycji rynkowej, będzie możliwość wygenerowania synergii przychodowych oraz kosztowych, służących do wykreowania długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy Vistula Group S.A." - czytamy dalej.

Spółka powtórzyła też, że rozpoczęte w kwietniu 2017 roku rozmowy dotyczące połączenia Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A., działającą w tym samym segmencie rynku, na którym pozycjonowane są marki Vistula i Wólczanka, stanowią ważny krok na drodze realizacji tych zamierzeń oraz, że na obecnym wstępnym etapie nie można jednak przesądzać, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z przygotowaniem połączenia, ani że połączenie zostanie faktycznie zrealizowane.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 598,6 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)