GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

ISBNews
16.05.2017 11:23
A A A


Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank, który zanotował 203,6 mln zł odpisów w I kw. szacuje, że kolejne kwartały przyniosą poziom odpisów o podobnej wartości, poinformował p.o. prezesa Artur Klimczak. 

"Nie sądzimy, żeby w najbliższych kwartałach bez transakcji sprzedaży portfela poziom odpisów był znacząco inny niż w pierwszym kwartale. Możliwa jest delikatna poprawa. Mamy pewne rezerwy, szczególnie, jeśli chodzi o wynik prowizyjny i odsetkowy, co wiąże się z nową produkcją" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej. 

"Musimy kontynuować długotrwały i bolesny proces poprawy fundamentów. Ten portfel jest słaby i musimy sobie z tym poradzić, co nie będzie ani szybkie, ani bezbolesne. To, co staramy się robić, to mieć nową produkcję kredytową na mniejszym ryzyku niż rynek. Każdy następny kwartał powinien być lepszy od poprzedniego" - podkreślił prezes. 

W I kw. odpisy Getin Noble Banku wyniosły 203,6 mln zł i były wyższe o 29,6% w skali roku. 

Prezes dodał, że w II kwartale bank będzie starał się sprzedać portfel wierzytelności, związany z kredytami hipotecznymi.

"Chcemy sprzedać spore kilkaset milionów złotych. To wystawiliśmy na rynek, rozmawiamy o aspektach prawnych, podatkowych, regulacjach odnośnie funduszy, sekurytyzacji, VAT" - powiedział członek zarządu Radosław Stefurak. 

Dodał, że bank chce sprzedać portfel kredytów hipotecznych, udzielanych głównie przed 2010 rokiem przed Getin Bank i DomBank. 

Bank podał, że saldo kredytów CHF spadło do 3,1 mld CHF na koniec marca br. wobec 5,2 mld CHF na koniec grudnia 2008 r.

Saldo kredytów wyniosło 45,4 mld zł na koniec marca br. i spadł o 5,5% w skali roku (spadek o 2,7 mld zł w skali roku). 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)