MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

ISBNews
18.05.2017 13:28
A A A


Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał prognozę, według której deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r., wynika z komunikatu opublikowanego na zakończenie misji Funduszu w Polsce. Jednocześnie MFW nawołuje do jak najszybszego rozpoczęcia konsolidacji fiskalnej.

W połowie kwietnia Fundusz przewidywał, że general government deficit Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i spadnie do 2,6% PKB w 2018 r. (wobec 2,4% PKB w ub.r.).

"Konsolidacja fiskalna powinna rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe. Deficyt budżetu 2017 w wysokości 2,9% PKB jest tylko nieznacznie niższy od limitu 3% PKB, uruchamiającego unijną procedurę nadmiernego deficytu. Priorytety w polityce fiskalnej na ten rok to unikanie przekroczenia tego limitu oraz odkładanie dodatkowych dochodów z wyższego od oczekiwania poboru podatków" - czytamy w komunikacie.

Następnie, w latach 2018-2019 deficytu strukturalny powinien być ograniczany o 0,5% PKB rocznie, zgodnie z planem rządu przedstawionym w tegorocznej aktualizacji planu konwergencji, podkreślił Fundusz. Celem jest budowa "buforu bezpieczeństwa" w kontekście procedury nadmiernego deficytu.

"Po 2019 r., jeśli zostaną wdrożone ambitne pro-wzrostowe reformy strukturalne, tempo konsolidacji mogłoby zostać dostosowane do bezpośrednich kosztów fiskalnych. Jednakże średniookresowy cel - deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB - należy osiągnąć nie później niż w 2023 r., biorąc pod uwagę przewidywane koszty starzenia się społeczeństwa, nasilające się ze względu na obniżenie wieku emerytalnego oraz przewidując stopniowe wycofywanie środków unijnych" - czytamy dalej.

Według Funduszu, dodatkowymi rozwiązaniami w zakresie konsolidacji fiskalnej mogłoby być utrzymanie stawek VAT na obecnych poziomach po 2018 r., ujednolicenie tych stawek, racjonalizacja obecnych wydatków poprzez ich przegląd, a także stopniowe odchodzenie od preferencji w zakresie wieku emerytalnego.

(ISBnews)