X-Trade Brokers wycofuje się z rynku tureckiego, dokona odpisu na ok. 5,6 mln zł

ISBNews
18.05.2017 17:38
A A A


Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers podjęło decyzję o wycofaniu się z rynku tureckiego, podała spółka. W związku z tym spółka dokona w sprawozdaniu skonsolidowanym odpisu o wartości ok. 5,6 mln zł.

"W związku z powyższym w najbliższym czasie emitent podejmie niezbędne działania zmierzające do wygaszania działalności i likwidacji jednostki zależnej działającej na rynku tureckim tj. X Trade Brokers Menkul Deerler A.Ş" - czytamy w komunikacie. 

"W odniesieniu do najbliższego półrocznego jednostkowego sprawozdania XTB prawdopodobny odpis aktualizujący wartość posiadanych przez emitenta udziałów w ww. spółce zależnej wyniesie ok. 9,7 mln zł, natomiast w odniesieniu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy, spółka zamierza utworzyć odpis aktualizacyjny wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości ok. 5,6 mln zł" - czytamy dalej.

Z przeprowadzonej przez spółkę analizy wynika, że wprowadzone przez turecki organ regulacyjny, tj. Capital Markets Board of Turkey ograniczenia, a w szczególności natychmiastowy tryb wejścia nowych regulacji w życie, przyczyniły się do znacznego spadku liczby klientów i w konsekwencji do istotnego ograniczenia działalności grupy XTB w Turcji.

"Przesłanką do podjęcia decyzji o wycofaniu się XTB z działalności na tym rynku była również zaobserwowana w ostatnich miesiącach zmieniająca się sytuacja gospodarczo-polityczna w Turcji, która w ocenie spółki znajduje również przełożenie na otoczenie biznesowe oraz niepewność regulacyjną na tym rynku" - czytamy dalej. 

J ednocześnie spółka podała, że szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za I półrocze 2017 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej XTB, którego publikacja została przewidziana na dzień 30 sierpnia 2017 roku.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)