BGK wyemitował obligacje serii BGK0520S014A o wartości nominalnej 1,2 mld zł

ISBNews
19.05.2017 14:35
A A A


Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 1,2 mln obligacji serii BGK0520S014A (o wartości nominalnej równej 1 tys, zł każda), tj. łącznie o wartości nominalnej 1,2 mld zł, poinformowała bank.

"Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 maja 2020 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 19 listopada 2017r., 19 maja 2018r., 19 listopada 2018r., 19 maja 2019r., 19 listopada 2019r., 19 maja 2020r." - czytamy w komunikacie.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 31 marca 2017 r. wynosi 80,6 mld zł, a perspektywa kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 65 mld zł, podano także.

Cel emisji obligacji nie został określony.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

(ISBnews)