TXM rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za 2016 r.

ISBNews
19.05.2017 15:05
A A A


Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Zarząd TXM podjął uchwałę w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,78 mln zł na kapitał zapasowy i zyski zatrzymane, poinformowała spółka.

"Zarząd zwrócił się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o przeznaczenie zysku netto za 2016 rok w kwocie 12 782 915,63 zł w następujący sposób: 219 974,09 zł na zyski zatrzymane,12 562 941,54 zł na kapitał zapasowy spółki. Jednocześnie zarząd postanowił zwrócić się do rady nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie niniejszej rekomendacji"- czytamy w raporcie.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż w związku z danymi przekazywanymi w raportach bieżących dot. sprzedaży Grupy TXM za pierwsze miesiące roku 2017 dotyczącymi niższego poziomu przychodów ze sprzedaży wynikającego m. in. z wdrożenia systemu SAP klasy ERP oraz idącym za tym niższym zatowarowaniem sklepów przy jednoczesnym powiększeniu powierzchni magazynowej zarząd postanowił o wystąpieniu z wnioskiem o przeznaczenie zysku spółki za rok 2016 w podziale wskazanym powyżej, podano także.

"W związku z trwającymi pracami nad sprawozdaniami finansowymi za I kwartał 2017 r. zarząd na chwilę podjęcia niniejszej uchwały nie dysponuje precyzyjnymi danymi pozwalającymi na oszacowanie wpływu ww. czynników na wyniki finansowe spółki oraz Grupy TXM. Jeżeli jednak czynniki te okażą się mieć istotny wpływ, wówczas powyższe informacje zostaną uzupełnione i niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości" - podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)