Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

ISBNews
22.05.2017 13:32
A A A


Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że wyniki operacyjne Zabrza pozostaną umiarkowane, ale odpowiednie dla ratingu na poziomie BB+. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz znaczne zobowiązania pośrednie" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Fitcha, w latach 2017-2019 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić około 5%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Obsługa zadłużenia (raty i odsetki) szacowana na 50 mln zł rocznie (2016: 49,7 mln zł) będzie 1,25x wyższa od prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu dwóch dużych inwestycji prywatnych, podano także.

"W 2016 r. wyniki operacyjne Zabrza były umiarkowane. Marża operacyjna wyniosła 4,1% (lub 4,5%, po wyłączeniu transferów na program 'Rodzina 500+'), a obsługa zadłużenia była 1,6x wyższa od nadwyżki operacyjnej. Wyniki operacyjne Zabrza były trochę niższe niż prognozowane przez Fitch, głównie ze względu na niższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz dodatkowe wydatki operacyjne o jednorazowym charakterze" - czytamy także.

Zdaniem agencji, w średnim okresie zadłużenie bezpośrednie Zabrza pozostanie stabilne na poziomie poniżej 55% dochodów bieżących (445 mln zł w 2019r.) Szacujemy, że wydatki majątkowe Miasta będą wynosić średnio 100 mln zł rocznie lub 11% wydatków ogółem, co jest stosunkowo niskim poziomem w porównaniu do innych polskich miast ocenianych przez Fitch. Szacujemy, że wydatki majątkowe będą w co najmniej połowie finansowane przez dochody majątkowe (głównie dotacje unijne), a także z nowego długu, podano również.

"Fitch uważa również, że płynność Zabrza pozostanie raczej słaba w średnim okresie. Zabrze często wykorzystuje linię kredytową w rachunku bieżącym o dostępnym limicie 50 mln zł, ponieważ środki dostępne na rachunku nie zawsze pokrywają wszystkie potrzeby w ciągu roku" - czytamy dalej.

(ISBnews)